Vyjadrite sa k budúcnosti EÚ prostredníctvom webu

Včera (3.12.) bola o 19:00 spustená stránka “Konzultácie európskych občanov”, ktorej cieľom je poskytnúť obyvateľom Slovenska možnosť vyjadriť sa k otázkam o budúcnosti EÚ. Je to súčasť širšieho projektu, ktorý sa organizuje naprieč všetkými krajinami EÚ a ktorého cieľom je zistiť, čo si občania EÚ želajú.

Projekt je založený na platforme on-line diskusných fór, kde sa môže ktokoľvek vyjadriť k otázkam, ktoré súvisia s vplyvom EÚ na hospodársku a sociálnu budúcnosť v globalizovanom svete. Ide o prvú fázu projektu, ktorej výsledkom bude definovanie najčastejšie preferovaných spoločných pozícií občanov. Tie sa v marci budúceho roka stanú predmetom národnej diskusie, na ktorej sa zúčastní približne 1500 občanov reprezentujúcich všetky spoločenské vrstvy a názory.

Projekt vyvrcholí v máji 2009 Summitom občanov Európy v Bruseli. Bude sa na ňom diskutovať o pozíciách, ktoré vzídu zo všetkých 27 národných diskusií. Závery summitu sa predstavia európskym lídrom a rozhodovateľom.

„Veľmi ma teší, že tento projekt začína počas Francúzskeho predsedníctva EÚ. Ide o projekt inovatívny, dôležitý pre upevnenie vzťahov s našimi občanmi Európy a nevyhnutný v časoch, ktorým čelíme. Musíme byť pozornejší voči tomu, čo nám naši občania hovoria a občania Európy musia stáť v strede spoločného budovania Európy,“ komentuje projekt Jean-Pierre Jouyet, francúzsky minister pre európske záležitosti.

Konzultácie s občanmi Európy organizuje viac ako 40 európskych organizácií pod vedením Nadácie kráľa Baudouina (KBF). Spolufinancuje ho predovšetkým Európska komisia z rozpočtu pre program „Debate Europe,“ ale i viacero európskych nadácií. Na Slovensku ho organizačne zastrešuje organizácia „Partners for Democratic Change Slovakia“ (PDCS).