Vyjednávač EK spomína na zjednotenie Nemecka

http://www.flickr.com/photos/phil_p/2303302816/

V dobe znovu zjednocovania Nemecka mal Holanďan Carlo Trojan 48 rokov a zastával post generálneho tajomníka Európskej komisie. Vtedy mu pridelili úlohu účasti na rokovaní o spojení NDR a SRN. O svojich zážitkoch, ktoré charakterizuje ako „najunikátnejšie vo svojej kariére“ sa po prvýkrát od tých čias rozprával s EurActiv.de.

Politicky podľa Trojana zohral kľúčovú úlohu vtedajší predseda Európskej komisie Jaques Delors. V októbri 1989 pred pádom Berlínskeho múru predniesol Delors príhovor v  meste Bruges, v ktorom hovoril o špeciálnom prípade Nemecka a vyhlásil, že zjednotenie krajiny posilní európsky federalizmus.

„Boj jedným z mála politikov, ktorí naozaj podporovali zjednotenie Nemecka. Bol to zároveň základ jeho neskoršieho špeciálneho vzťahu s (kancelárom) Helmutom Kohlom“, hovorí Trojan.

Atmosféra v Európe 9. Novembra bola podľa neho oslavná. Spomína si ale aj na niektoré „pochybnosti“ o posilnení Nemecka najmä zo strany francúzskeho prezidenta Françoisa Mitterranda, holandského premiéra Ruud Lubbersa a belgického premiéra Wilfrieda Martnesa, nehovoriac o veľmi silných obavách britskej predsedníčky Margareth Thatcherovej.

Bývalý vysoký úradník Európskej komisie zdôrazňuje význam júlovej Európskej rady v roku 1990 v Dubline, kde sa o zjednotení Nemecka hovorilo v kontexte prehĺbenia európskej menovej a politickej únie.

„Zjednotenie Nemecka bolo impulzom pre vznik Európskej menovej únie a posilnenie integrácie v Európe. Bez toho by sme euro nemali“, hovorí Trojan.

Pokiaľ ide o jeho úlohu ako vyjednávača, Trojan hovorí, že najkomplikovanejšia časť boli vonkajšie vzťahy, keďže všetky záväzky NDR voči Kube a Vietname sa stali automaticky záväzkom Európskeho spoločenstva.

„Mali sme šťastie v jednom ohľade, keďže záväzky NDR boli päťročne plánované, ktoré skončilo v roku 1990“, vysvetľuje.

Atmosféra na rokovaniach o zjednotení bola podľa jeho slov ale veľmi konštruktívna aj zo strany Európskeho parlamentu, ktorý v dvoch čítaniach schválil dokument týkajúci sa zjednotenia za jeden týždeň.

Celý rozhovor v anglickom jazyku nájdete na tejto linke