Výmena stráží v Európskom parlamente

Pozadie

Voľby na vedúce posty v Európskom parlamente sa konajú každých 30 mesiacov – na začiatku funkčného obdobia a v jeho strede. Dva a pol roka od eurovolieb v lete 2004 tak dostane legislatívny orgán EÚ nové vedenie.

V skutočnosti sú však výsledky volieb určené predovšetkým dohodami medzi politickými skupinami, ktoré sa dohodnú na počte postov, ktoré môže každá z nich obsadiť.

Tentokrát však procedúru skomplikoval vstup Rumunska a Bulharska, ktorý zvýšil počet europoslancov o 53 na 785 a zmenil mocenské poradie menších politických skupín.

V dôsledku zvýšenia počtu europoslancov sa okrem iného zvýšil počet parlamentných kvestorov, ktorý sa starajú o každodenné fungovanie inštitúcie, z piatich na šesť. Z troch na štyroch narástol aj počet podpredsedov vo výboroch. Obe zmeny budú platiť do nasledujúcich eurovolieb v roku 2009.

Otázky

Josep Borrell Fontelles, španielsky socialistický europoslanec, odstupuje 15. januára z postu predsedu EP. Na základe dohody medzi dvoma najsilnejšími politickými skupinami – EPP-ED a Socialistickou skupinou – ho nahradí nemecký konzervatívec, bývalý predseda Skupiny EPP-ED (od roku 1999), Hans Gert Poettering. Spomedzi jeho ďalších troch protikandidátov získa najviac hlasov pravdepodobne predsedníčka Zelených Monica Frassoni (Taliansko). Ďalší dvaja, Francis Wurtz (GUE/NGL, ľavica) a Jens-Peter Bonde (Nezávislosť a demokracia, jedna z euroskeptických skupín) majú ešte menšie šance.

Hoci sa o výsledku volieb prakticky nepochybuje, Poeterring nemusí napriek dohode získať podporu celej Socialistickej skupiny, dokonca ani Skupiny EPP-ED. Na druhej strane, tieto dve skupiny však spolu ovládajú takmer dve tretiny kresiel, a Poetteringa podporí aj značná časť liberálov v EP (Skupina ALDE).

Na čele konzervatívnej skupiny (EPP-ED) nahradil Poetteringa francúzsky konzervatívec Joseph Daul, ktorý v súčasnosti predsedá Výboru pre poľnohospodárstvo.

Zmeny sa budú týkať aj predsedov výborov. Daula pravdepodobne nahradí súčasný predseda Výboru pre regionálny rozvoj Gerardo Galeote (EPP-ED, Španielsko), na jeho miesto zas pravdepodobne nastúpi Jan Olbrycht (EPP-ED, Poľsko). Ďalšie zmeny môžu nastať po 18. januári 2007, keď politické skupiny vyhodnotia, čo im nová situácia priniesla.

Rozruch však príde zo strany krajnej pravice. Jej rady sa zväčšili nástupom europoslancov z Bulharska a Rumunska, takže teraz môže vytvoriť novú samostatnú parlamentnú skupinu (podľa pravidiel EP je na to potrebných minimálne 20 europoslancov z minimálne 6 krajín). Skupina má potom právo na vydelenie samostatného času na prejavy, finančnú podporu EP, ako aj hlasovacie právo v Konferencii predsedov (politických skupín), ktorá rozhoduje o agende plenárnych zasadnutí.

12. januára 2007 tak bola vďaka rumunským europoslancom zo strany Veľké Rumunsko vytvorená skupina Identita, tradície, suverenita (ITS). Získa samostatný čas na prejavy a jeden milión eur z rozpočtu EP.

Skupine predsedá francúzsky europoslanec Bruno Gollnisch. Spája 20 krajne pravicových členov EP zo siedmych krajín – siedmi z francúzskeho Národného frontu (Front National), vrátane zakladateľa strany Jean-Marie Le Pena a jeho dcéry Marine, piati europoslancov zo strany Veľké Rumunsko, traja z belgického Flámskeho bloku (/Vlaams Belang), dvaja taliansky europoslanci z neofašistických strán Lista Mussolini a Fiamma Tricolore, jeden zo Slobodnej strany Rakúska (bývalá strana Jörga Haidera), bulharský eurposlanec Dimitar Stojanov a Nezávislý britský europoslanec Ashley Mote.

Okrem toho sa rozšírila aj už existujúca skupina Únia európskych národov (UEN), ktorá spája krajne pravicových europoslancov z piatich európskych krajín a štyroch europoslancov z írskej centristickej strany Fianna Fáail. Pribudli k nej šiesti poľskí europoslanci z troch rozdielnych strán a štyria Taliani zo Severnej ligy.

UEN sa tým stala štvrtou najsilnejšou parlamentnou skupinou, keď predbehla ako Zelených/EFA (42 europoslancov) tak aj ľavicovú GUE/NGL (40 europoslancov). GUE/NGL tak môže stratiť buď post podpredsedu EP (v súčasnosti nemecká europoslankyňa Sylvia-Yvonne Kaufmann), alebo predsedu výboru (talianska europoslankyňa Luisa Morgantini je jedinou zástupkyňou GUE/NGL na čele výboru – Výbor pre rozvoj).

Pozície

Líder Socialistickej skupiny Martin Schultz 12. januára ostatných europoslancov žiadal, aby izolovali novú skupinu ITS a odmietli zvoliť jej predstaviteľa na akýkoľvek post podpredsedu výboru.

Európska sieť proti rasizmu (ENAR) od europoslancov žiada, aby sa „zdržali spolupráce s navrhovanou (krajne pravicovou) skupinou, alebo jej akýmkoľvek členom, v zhode so záväzkami obsiahnutými v Charte európskych strán pre nerasistickú spoločnosť.“

Ďalšie kroky

  • 16. január 2007: Parlament hlasuje o novom predsedovi, 14 podpredsedoch a 6 kvestoroch.
  • 22.-26. január 2007: Parlament hlasuje o nových predsedoch výborov.
  • 2009: Voľby do Európskeho parlamentu