Vysielanie pracovníkov v europarlamente: Sulík a Kukan patrili medzi najaktívnejších

Emisie z kamiónov čaká regulácia. [TASR/Dušan Hein]

V druhej správe o vplyve poslancov EP a politických skupín sme sa zamerali na dva legislatívne návrhy, ktoré rozvírili aj diskusiu na Slovensku – revíziu Smernice o vyslaných pracovníkoch a revíziu Smernice o vyslaných vodičoch v sektore cestnej dopravy.

Na rozdiel od predchádzajúcej správy, v týchto prípadoch patrili niektorí slovenskí europoslanci medzi najaktívnejších. Pri revízii Smernice o vyslaných pracovníkoch bol v celkovom počte podaných pozmeňujúcich návrhov (individuálnych i kolektívnych) tretím najaktívnejším Richard Sulík (Slovensko, ECR), pred ním boli Jasenko Selimovic (Švédsko, ALDE) a Andor Deli (Maďarsko, EPP).

Ak vychádzame z váženého počtu pozmeňujúcich návrhov, druhým najaktívnejším europoslancom bol Eduard Kukan (Slovensko, EPP). Pred ním sa umiestnil Igor Šoltes (Slovinsko, Zelení/EFA), na treťom mieste Jasenko Selimovic (Švédsko, ALDE).

Na úrovni politických skupín predložili najviac pozmeňujúcich návrhov poslanci z konzervatívnej EPP, následne skupina Socialistov a demokratov (S&D) a skupina Konzervatívcov a reformistov (ECR).

V efektívnosti vedie z poslancov Jean-Marie Cavada (Francúzsko, ALDE), po ňom nasledujú s rovnakou mierou efektívnosti Angelika Niebler (EPP, Nemecko) a Marc Tarabella (S&D, Belgicko).Na úrovni politických skupín boli pri presadzovaní pozmeňujúcich návrhov najefektívnejší liberálna ALDE, následne Konzervatívci a reformisti (ECR) a Zelení/EFA.

Pri smernici upravujúcej podmienky vyslaných vodičov kamiónovej dopravy boli celkovo najaktívnejšími Merja Kyllönen (Fínsko, GUE-NGL) a česká europoslankyňa Martina Dlabajová (ALDE).

Z politických skupín predložili najviac pozmeňujúcich návrhov (vážený počet) poslanci z konzervatívnej EPP, následne skupina Socialistov a demokratov (S&D) a liberálna ALDE.

Analýza vychádzala z pozmeňujúcich návrhov predložených najneskôr v januári 2019.

Celý text správy nájdete na tomto linku.

Dáta využité pri spracovaní analýzy sú dostupné na: rok 2016, rok 2017.