Vyslúžilí šéfovia diplomacie: Európa mlčí

Joschka Fischer

Hans-Dietrich Genscher (FDP) bol ministrom zahraničia dlhých 18 rokov, po päť rokov na tomto poste vo svojich krajinách slúžili aj Joschka Fischer (zelení) a Wolfgang Schüssel (ÖVP).

Hans-Dietrich Genscher: EÚ zaznáva globálnu úlohu

Čo očakáva od Európskej služby pre vonkajšiu činnosť Hans-Dietrich Genscher? „Služba musí vedieť hovoriť s autoritou, ktorá nebude spochybňovaná 27 ďalšími autoritami. To znamená, že služba bude efektívna len vtedy, ak bude zastupovať spoločnú európsku politiku a nie 27 národných politík“.

To podľa neho vyžaduje, aby sa Európska únia prestala zaoberať sama sebou. „EÚ si neuvedomuje, akú globálnu zodpovednosť nesie.“

Práve teraz sa tvorí nový globálny poriadok, tvrdí najdlhšie slúžiaci nemecký šéf diplomacie. Roky bola podľa neho diskusia o ňom zatienená tým, že americká administratíva verila, že bipolárny poriadok – definovaný mocenskými centrami Washingtonom a Moskvou – bude nahradený unipolárnym. Svet sa príliš sústredil na Spojené štáty, ktoré mu dominovali.

„To je však len ilúzia. Vstupujeme do svetového poriadku – a sme už napoly v ňom –  ktorý budú určovať veľké krajiny a spoločenstvá stredných a malých krajín, ako je EÚ“.

Z týchto spoločenstiev je EÚ to, ktoré je najviac integrované, hovorí Genscher a dodáva, že trendom vo svete je vytváranie regionálnych centier moci.

„Európa už má jedno posolstvo. Európa po druhej svetovej vojne ukázala, že sa dá z histórie poučiť, že to ide, že to nie je len teória.“

„Preto verím“, hovorí Gensher, „že dnes má Európa jednu úlohu, misiu vo svete, a síce ukázať, že to ide prostredníctvom spolupráce, prostredníctvom spájania záujmov. Je to dobrý model pre svetový poriadok. Ale ešte k tomu veľa chýba!“

EÚ sa na globálnych diskusiách nezúčastňuje

Ako príklad spomína Genscher neúčasť EÚ na veľkých principiálnych diskusiách, ktoré sa dnes vedú v USA. „Myslím, že je to chyba“.

Ak sú Európania vďační Bushovi staršiemu za príspevok k nemeckému a európskemu zjednoteniu, u Busha mladšieho je to naopak. „Potom príde Barack Obama, ktorého privíta otvorenou náručou. „Teraz sa v USA vedie veľká celonárodná diskusia a Európa k tomu mlčí. To možno len ľutovať.“

Američania vždy hovorili svoj názor na vývoj v Európe a Genscher to nikdy nepovažoval za vmiešavanie sa. „Opačne to ale neplatí“, hovorí. Na strane EÚ vidí iba pasivitu.

Európa sa hrá nejakú rolu len dovnútra, kritizuje. „Európska vnútorná politika dominuje všetkému mysleniu. Domnievam sa, že je veľmi dôležité aby si Európa uvedomila svoju zodpovednosť“.

Joschka Fischer: ESVČ mohla byť ideálnejšia

Kriticky sa vyjadruje aj Joschka Fischer: „Konečne ESVČ vznikla. Mohli sme si teoreticky predstaviť aj niečo ideálnejšie“.

Je ale rád, že ESVČ nakoniec vznikne. „Keď začne naozaj pracovať – a to bude ešte chvíľočku trvať – bude to spätne pôsobiť na spoločné riadenie zahraničnej politiky,“ hovorí

„Môj dojem je taký, že zahraničná politika je čoraz viac chápaná ako zahraničná hospodárska politika. Moja analýza: Dôležité veci sa ešte v Bruseli neriešia. Či ide o Blízky východ, Rusko alebo strategické otázky, to platí stále.

Slabosť nemeckej zahraničnej politiky

A do toho prichádza slabina nemeckej zahraničnej politiky. V Berlíne je podľa Fischera veľmi citeľné, že záujem o zahraničnú politiku ochabol.

Veľkú úlohu pri tom podľa jeho názoru zohrávajú inštitucionálne zmeny smerom k Bruselu. Dúfa, že ESVČ aspoň posunie veci ďalej. „ESVČ nie je ideálna, ale dieťa sa už narodilo, rastie do sily, dobre vyzerá, má meno, a musí teraz dorásť a presadiť sa.“

„Ashtonová mojou kandidátkou nebola“

Na otázku, či Catherine Ashtonová dobre stelesňuje novú zahraničnú politiku politik z tábora zelených hovorí: „To musia posúdiť druhí. Je to ona. Nikoho iného nemáme“. A po kratšej pauze: „Mojou kandidátkou nebola“.  

To, že teraz presadila vonkajšiu službu je ale v očiach Fischera jej veľké plus. „To jej treba uznať, lebo to bolo v mocenskom trojuholníku národných vlád, parlamentu a všetkých egoizmov, ktoré všetko komplikovali.“

Wolfgang Schüssel: vážne nedostatky v Lisabonskej zmluve

Bývalý kancelár, ktorý bol tiež kedysi ministrom zahraničných vecí hovorí, že „úspechom bolo, že srbský prezident Tadić pristúpil na dialóg k otázke Kosova“. „To bol obrovský úspech, prvý úspech novej zahraničnej politiky EÚ. To treba priznať.“

O ESVČ hovorí, že je „okej“, teraz ale začne súťaž o rodové kvóty, kvóty pre krajiny a ďalšie. „A Parlament v tom bude hrať pozoruhodnú úlohu.“

Vynechanie ministrov zahraničí bolo chybou

Schüssel je mimoriadne kritický voči Lisabonskej zmluve: „Máme v Lisabonskej zmluve vážne nedostatky. Prvým bolo, že ministrov zahraničných vecí prakticky vyhodili z u Európskej rady. Veľká  chyba. Podľa mojej mienky majú ministri zahraničia klasickú funkciu ako ministri pre EÚ  – zabezpečiť kontinuitu.“ To sa už ale podľa neho nedeje: „S Lisabonskou zmluvou tu máme viac hláv, ktoré stoja v konflikte a majú na starosti aj vonkajšie pôsobenie“.