Vytvorenie európskeho prokurátora je na dosah

Věra Jourová, Privacy Shield

Komisárka EÚ pre spravodlivosť Věra Jourová, (zdroj: Európska komisia)

Členské štáty možno tento týždeň schvália vytvorenie Úradu európskeho prokurátora. Jeho hlavnou úlohou bude bojovať proti podvodom s eurofondami a DPH.

Vytvorenie Úradu európskeho prokurátora predpokladá už Lisabonská zmluva. Komisia predložila návrh v 2013, po troch rokoch sa zložité rokovania možno chýlia k záveru. Kontroverzná bola otázka štruktúry úradu, a vymedzenia jeho kompetencií.

Niektorým členským štátom sa nepozdával pôvodný návrh Komisie na centralizovaný úrad, takmer úplne izolovaný od národných prokuratúr, ktorý by dozeral na „delegovaných prokurátorov“ na národnej úrovni. Podľa prijatého kompromisu bude na prácu “delegovaných prokurátorov” dohliadať kolégium zložené zo zástupcov viacerých krajín v európskom úrade.

Dlhé diskusie sa viedli o zaradení výberu dane z pridanej hodnoty medzi finančné záujmy únie – vďaka čomu by mohol európsky prokurátor vyšetrovať podvody s DPH. Komisia argumentovala tým, že DPH je jedným zo zdrojov európskeho rozpočtu, preto je jej výber záujmom spoločenstva. Podobnú argumentáciu použil aj Súdny dvor EÚ (prípad Tarico z roku 2015).

Zaradenie výberu DPH medzi finančné záujmy EÚ bolo súčasťou samostatnej smernice. Komisia však trvala na spojení oboch rozhodnutí, keďže nechcela vytvoriť úrad prokurátora bez dostatočných kompetencií.

Kompromis na obzore

Kľúčový politický obrat nastal, keď komisárka Jourová získala podporu nemeckého ministra financií Wolfganga Schäubleho. Hlavným argumentom bol cezhraničný charakter podvodov s DPH, ktorý sťažuje efektívne vyšetrenie a trestanie zločinov.

Rokovania definitívne odblokovalo, keď ministri financií presunuli otázku úplne pod kolegov z rezortu spravodlivosti. Z ministerstiev financií viacerých krajín vychádzal najväčší odpor proti zaradeniu výberu DPH pod záujmy únie.

Ak sa zástupcovia členských štátov tento týždeň zhodnú na základnom rámci, finálna dohoda je možná v decembri tohto roku. Úrad prokurátora by mohol byť funkčný v roku 2018. Na vytvorenie úradu je potrebný súhlas všetkých členských krajín s výnimkou Británie, Írska a Dánska, ktoré majú v tejto oblasti spolupráce opt-out.

Komisia dúfa, že Úrad európskeho prokurátora pomôže efektívnejšie bojovať proti cezhraničným finančným zločinom a zároveň rozviaže ruky Eurojustu, agentúre koordinujúcej národné súdne systémy, ktorý sa bude môcť viac venovať spolupráci s Europolom v boji proti pašovaniu drog, či terorizmu.

Stratené miliardy

Podľa Správy Európskej komisie o ochrane finančných záujmov Únie z roku 2015, podvody s eurofondami stáli úniu asi 638 miliónov eur ročne. Odhady uvádzajú, že v dôsledku podvodov s DPH prídu európske rozpočty ročne o asi 50 miliárd eur.

Problém silno zasahuje aj Slovensko. Inštitút finančnej politiky na Ministerstve financií vypočítal, že v roku 2014 bola efektívna daňová sadzba DPH na úrovni 14 percent. Nasledujúce roky to bolo podľa odhadov podobné.

Znamená to, že štátu sa nepodarilo vybrať asi tretinu predpokladanej dane z pridanej hodnoty, rozpočet tak prišiel o asi miliardu eur ročne. Finančná správa si dokázala posvietiť len asi na desať percent z tejto daňovej medzery. Jedným z udávaných dôvodov je rastúci medzinárodný charakter podvodov – ich vyšetrenie spomaľuje komplikovaná spolupráca národných orgánov.