Westerwelleho skupina navrhuje novú EÚ

zdroj wikimedia commons

Práca a odporúčania neformálnej skupiny ministrov, iniciovanej nemeckým šéfom diplomacie Guidom Westerwellem, majú reagovať na výzvy pretrvávajúcej krízy suverénneho dlhu a zrýchľujúcich sa globalizačných procesov. Tesnejšia Únia je podľa 11 členov kruhu, ktorý si hovorí "Skupina pre budúcnosť Europy", nástrojom ako efektívne obraňovať európske záujmy a hodnoty v multipolárnom svete.  

Ministri v stručnej správe s odporúčaniami zdôrazňujú, že ide o ich osobné postoje. „Chceme zdôrazniť, že nie všetci zúčastnení ministri súhlasia so všetkými návrhmi ktoré sa v diskusii objavili …“

Euro je priorita

Prvou prioritou je zachovať najsilnejší symbol európskej integrácie – euro. Ministri sa snažia návrhmy rozviesť reformu hospodárskej a menovej únie, ako sa začala na júnovom summite EÚ tzv. „správou štyroch predsedov“. Podporujú posilnenie ekonomického riadenia a ako nóvum aj väčšiu záväznosť koordinácie niektorých oblastí dôležitých z pohľadu ekonomického rastu a stability v eurozóne. Ministri by boli radi, keby boli niektoré dobrovoľné záväzky vyplývajúce z Paktu euro Plus záväzné. Samozrejmosťou je pre nich spoločný bankový dohľad so zapojením Európskej centrálnej banky.

Novinkou je aj žiadosť o väčšie zapojenie Európskeho parlamentu pri procesoch smerujúcich k posilneniu eurozóny. „Mali by sme preskúmať možnosti ako zapojiť poslancov Európskeho parlamentu  z krajín, ktoré sú členmi eurozóny, resp. sa pripravujú na vstup, pri rešpekte pre integrite EÚ a EP ako celkom“.

Európsky parlament by mala byť viac zaangažovaný aj do európskeho semestra, pričom by mala mať šancu vyjadriť svoj názor ešte pred formulovaním odporúčaní, ktoré ovplyvňujú EÚ a eurozónu ako celok. Dnes to tak nie je. Podobný názor vyslovil v prejave pred Národnou radou SR pred dvoma dňami predseda Európskeho parlament Martin Schulz.

Spolupráci medzi Európskym parlamentom a národnými parlamentmi by mohlo podľa ministrov pomôcť  vytvorenie stáleho spoločného výboru.

Globálny aktér

Ministri a sa prihovárajú za reformu Európskej služby pre vonkajšiu činnosť (ESVČ). Viac rozhodnutí by sa v rámci spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky malo podľa nich robiť kvalifikovanou väčšinou. Posilnenie európskej obrannej dimenzie by podľa niektorých členov skupiny malo vyvrcholiť v spoločnej európskej armáde.

Posilnenie niektorých sektorálnych politík v EÚ si má vyžiadať aj zmeny v rámci Európskej komisie, ktorú musí zostať motorom komunitárnej metódy správy EÚ. Ako jedna z možností sa javí rozdelenie komisárov na dve úrovne „junior“ a „senior“. Politické skupiny v Európskom parlamente by zase mali pred európskymi voľbami nominovať svojich kandidátov na post predsedu Európskej komisie.

Niektorí ministri podporujú radikálnejšiu myšlienku, priamo voleného predsedu Európskej komisie, ktorý by si členov „de facto“ vlády EÚ vyberal podľa svojho uváženia. Európsky parlament by mal následne dostať právomoc zákonodarnej iniciatívy a druhú komoru, ktorá by reprezentovala členské štáty.

Zmena zmlúv, ale ľahšie

Európska únia bude mať čochvíľa 28 štátov a je preto realistické očakávať, že akákoľvek zmena zmlúv bude ťažšia, uvádza sa v texte. Správe preto navrhuje, aby sa jej revízie mohli robiť so súhlasom „superväčšiny“ členských štátov a nie jednohlasne ako je to v súčasnosti. Výnimkou by malo byť len pristúpenie nových členských krajín.

Členovia skupiny plánujú predložiť správu svojim kolegom vo všetkých členských štátoch, ale tiež predsedovi Európskej rady Hermanovi Van Rompuyovi, predsedovi Európskej komisie José Manuelovi Barrosovi a vysokej predstaviteľke Catherine Ashtonovej, ako aj poslancom Európskeho parlamentu a národným parlamentom.

Pod správou sú podpísaní ministri zahraničia Rakúska, Nemecka, Belgicka, Dánska, Francúzska, Talianska, Luxemburska, Holandska, Poľska, Portugalska a Španielska.

Skupín bolo viac

Tzv. Westerwelleho skupina nie je prvou, ktorá sa zaoberala budúcnosťou EÚ. Európska rada v roku 2007 poverila skupinu 9 intelektuálov a bývalých politikov, aby v správe načrtla budúcnosť EÚ v strednodobom horizonte. Jej závery však nerozprúdili výraznejšiu diskusiu aj pod vplyvom zmeny okolností spôsobených finančnou a dlhovou krízou.