Barroso: Za osem mesiacov príde zúčtovanie

Zdroj: EP

Má pred sebou posledný z ôsmych rokov vo funkcii šéfa európskej exekutívy. S akými odkazmi predstúpil po roku José Manuel Barroso pred plénum Európskeho parlamentu?

Ponúkame ich sumár podľa základných oblastí:

Ekonomika

 • Európa nezostala zoči-voči krízou nečinná, uvedomila si, že musí bojovať spoločne. To čo sa v rámci tohto úsilia  udialo by nikto pred 5 rokmi nepovažoval za možné:
 • Zreformovali sme finančný sektor, vrátili sa k zodpovednosti vo verejných financiách, mobilizovali 700 miliónov pre krajiny v problémoch, nikto neopustil eurozónu;
 • EÚ môže zabezpečiť občanom na čo ašpirujú v dobe globalizácie: hodnoty, ochranu jej záujmov, prosperitu;
 • Ozdravenie je na dohľad – ekonomické indikátory signalizujú mierny nárast, dokonca aj v krajinách v záchranných programoch;
 • Musíme dokončiť bankovú úniu ako základný kameň pre integrovanejšiu hospodársku a menovú úniu (HMÚ), pre oddelenie bánk od suverénnych dlhov a pre zabránenie fragmentácii finančného sektora
 • Musíme pristúpiť k štrukturálnym reformám – na národnej úrovni podľa špecifických odporúčaní, na európskej sú rezervy v dobudovaní spoločného trhu: v  telekomunikáciách, energetike a elektronickom obchode, infraštruktúre – všetko sú to základy budúcej prosperity;
 • Treba investovať do vzdelávania, inovácií, vedy a výskumu, do nápadov a kreativity v spoločnosti – to všetko nám pomôže adaptovať sa na globálnu transformáciu. S tým súvisí kvalitná politika v oblasti priemyslu, s dôrazom na MSP;
 • EÚ bude pracovať na globálnej klimatickej dohode do 2015;
 • Bude sa snažiť o aktívnu a asertívnu obchodnú politiku (TTIP);
 • EÚ musí klásť dôraz na implementáciu viacročného rozpočtu, keďže v niektorých častiach EÚ (napríklad na Slovensku) tvoria veľkú väčšinu verejných investícií. V dnešných cenách predstavuje objem ročného rozpočtu únie viac ako svojho času Marshallov plán;

Politický rozmer

 • Európsky parlament odvádza dobrú legislatívnu prácu a zaslúži si za to väčší verejný ohlas;
 • Sme v transformatívnom momente histórie, únia sa už k starému „normálnu“ nikdy nevráti;
 • Mier nikdy nemôžeme považovať za daný, politiky rozširovania EÚ a politika susedstva majú svoje opodstatnenie;
 • Je našou povinnosťou zachovať integrovanú Európu, odkázal Barroso „tým čo sa tešia so súčasných problémov“;
 • Prisľúbil finančnú pomoc utečencom zo Sýrie, návrh na odovzdanie chemických zbraní sýrskym režimom je podľa neho „potenciálne pozitívnym vývojom“ lebo „v Európe veríme, že len politické riešenie privedie krajine mier“;

Subsidiarita

 • Ak sa Vám Európa nepáči, zmeňte ju, ale neodvracajte sa od nej. EÚ ako iné ľudské projekty nie je perfektná – kontroverzia o deľbe práce medzi EÚ a národnou úrovňou nikdy celkom uspokojivo neskončí;
 • Subsidiarita je základný demokratický princípom. „EÚ má robiť veľa veľkých vecí a málo malých – toto sme občas mohli zanedbávať“, musíme pamätať na to čo povedal Montesquieu – nepotrebné zákony oslabujú tie potrebné;

Politická únia

 • Barroso už nepoužil slovo federácia ako minulý rok, ale tvrdí, že politická únia musí byť ambíciou EÚ;
 • Solídnosť politík v hospodárskych a menových veciach závisí od dôveryhodnosti politických inštitúcií;
 • Vývoj pôde podľa fáz ako ho Komisia načrtla v pláne pre vytvorenie skutočnej HMÚ;
 • Ešte pred európskymi voľbami predstaví Komisia ďalšie nápady ako v dlhodobom horizonte posilniť komunitárnu metódu;
 • Nesmie sa deliť na eurozónu a zvyšok, sever a juh, západ a východ, centrum a perifériu;
 • Nemôžeme robiť prácu za členské štáty, no Komisia príde 2. októbra s oznámením o sociálnej dimenzii HMÚ, solidarita je to, na čo musíme byť v Európe hrdí;
 • Komisia príde s oznámením o všeobecnom rámci, podľa ktorého bude konať v prípadoch dohľadu nad dodržiavaním vlády zákona v členských štátoch. Lepšie zadefinuje, za akých podmienok by prikročila až k pozastaveniu členských práv podľa článku 7 Lisabonskej zmluvy;
 • Budú nám vyčítať oboje – že sme dali krajinám v problémoch príliš veľa peňazí, aj príliš málo peňazí. Keď ste raz ale na jednej lodi nemôžete povedať – tvoja časť lode sa potápa;
 • Musíme si uvedomiť, že mnohokrát má Európa príliš málo moci na to, aby splnila čo sa od nej žiada – to zabúdajú najmä tí, ktorí nacionalizujú úspech a europeanizujú zlyhania. V konečnom dôsledku je to čo máme  a to čo nemáme predmetom demokratického rozhodovania;
 • Do volieb sa dá ešte veľa stihnúť: prijať 7-ročný rozpočet, posunúť a implementovať bankovú úniu (a s ňou aj riešiť problém financovania MSP), bojovať proti nezamestnanosti mladých;
 • Voľby nebudú o Komisii, Parlamente, jednej či druhej osobnosti, budú o Európe – posudzovaní budeme spoločne.

Reakcie europoslancov, aj tých slovenských prinesieme v nasledujúcich článkoch.

Celé znenie prejavu v slovenskom jazyku nájdete na tejto linke.