Zákony za milión

Takmer presne po roku od vstupu Lisabonskej zmluvy do platnosti schválil Európsky parlament vykonávaciu legislatívu (nariadenie) o spôsobe využívania Európskej občianskej iniciatívy.

„Európska únia sa otvára participatívnej demokracii. Občania majú dnes rovnaké právo politickej iniciatívy ako máme my v Parlamente a ako má Rada. Teraz je na občanoch, aby konali“, hovorí francúzsky europoslanec a parlamentný spravodajca k EOI Alain Lamassoure (EĽS).

„Veľmi sme to potrebovali,“ dodáva maďarská poslankyňa Zita Gurmai, spolu-spravodajkyňa zo skupiny Socialistov a demokratov. Ich správa prešla pomerom hlasov 628 za, 15 proti, 24 sa zdržalo.

Do poslednej chvíle boli predmetom rokovaní medzi inštitúciami, na ktoré dohliadal slovenský eurokomisár Maroš Šefčovič, niektoré detaily postupu pri využívaní EOI.

Iniciatívu bude môcť  u Komisie zaregistrovať „občiansky výbor“, zložený z občanov pochádzajúcich minimálne z jednej štvrtiny členských štátov (eurokomisár Šefčovič hovorí o tzv. „siedmich statočných“). Keď Komisia iniciatívu zaregistruje, organizátori budú mať 12 mesiacov  na to, aby vyzbierali aspoň milión podpisov, či už na papieri alebo online.

Minimálny počet podpisov na to, aby sa krajina počítala do parametrov úspešnosti je od 3750 podpisov na Malte až po 74 250 podpisov v Nemecku. (Nakoniec sa minimálny počet krajín znížil z jednej tretiny na jednu štvrtinu – v súčasnosti sedem).

Podpísať sa bude môcť každý občan EÚ, ktorý môže v danej členskej krajine voliť do EP. Členské štáty určia aj to, aké údaje budú musieť signatári na petícii uvádzať, väčšina bude žiadať aj číslo preukazu totožnosti. Overovateľom budú tiež členské štáty.

Výsledkom kompromisu medzi Komisiou a Parlamentom je aj to, aby sa kontrola prípustnosti iniciatívy uskutočnila zo strany Komisie na úplnom začiatku a nie až po tom, čo sa vyzbiera 300 tisíc podpisov, ako znel pôvodný návrh.

Pri kontrole prípustnosti bude najdôležitejšie, aby hlavná požiadavka iniciatívy spadala pod právomoc Európskej komisie. Ak však iniciatíva formálne podmienky splní, Komisia bude mať tri mesiace, aby povedala, aké kroky hodlá podniknúť, prípadne prečo legislatívny návrh nepodá.

Aby sa organizátorom ešte viac uľahčila práca, Komisia vyčlení zdroje na poradenstvo. Poskytne tiež bezplatný software na zber podpisov.

Legislatívu musí ešte formálne prijať Rada ministrov. Viac ju ale zdrží rok, ktorý majú členské štáty na prijatie potrebnej národnej legislatívy. Definitívne využiteľná bude EOI začiatkom roka 2012.

Pozície  

 „Spoločná iniciatíva, spoločný záujem bude pôdou, na ktorej môže vzniknúť skutočná európska identita. Som presvedčená, že v najbližšom období sa toto spoločné európanstvo začne formovať. A verím, že na rozdiel od fráz v brožúrach európskych inštitúcií bude živé a životaschopné,“ povedala po hlasovaní slovenská europoslankyňa EP Anna Záborská (EĽS).

Video-rozhovor s podpredsedom Európskej komisie Marošom Šefčovičom aj o Európskej občianskej iniciatíve nájdete tu