Zapatero rečnil v poloprázdnom Parlamente

Pozadie

Chýbali najmä poslanci z EPP-ED / EĽS–ED, ako zhodnotil denník El País socialistické lavice mali tiež ďaleko do toho, aby boli plné. Značne nižšia účasť než mali napríklad Nicolas Sarkozy, či Romano Prodi sa vysvetľuje i tým, že Zapatero predstúpil pred poslancov v Bruseli, kde sa rokuje len jeden celý deň a absencie poslancov sú preto častejšie.

Otázky

Len pred tromi dňami bol José Rogríguez Zapatero nominovaný ako kandidát svojej strany v nadchádzajúcich marcových parlamentnýcch voľbách v Španielsku.

„Španielsko dlží Európe mnoho“, vyhlásil v Parlamente. Svoju krajinu opísal ako „silne európsku“ a dal ju za príklad novým členským krajinám EÚ.

Zapatero musel odpovedať na dve základné výčitky– k „amnestii“ veľkého počtu ilegálnych imigrantov ešte z roku 2005, na ktorú sa jeho vláda podujala bez toho, aby sa poradila so svojimi európskymi partnermi a k plneniu Kjótskeho protokolu.

Pokúsil sa presvedčit europoslancov, že Španielsku nebude chýbať rozhodnosť a ráznosť v boji proti klimatickým zmenám. Vyzdvihol, že práve jeho vláda je prvá, ktorej sa podarilo zastaviť rast emisií skleníkových plynov. Prisľúbil “veľké národné usilie pri rozvíjaní alternatívnych energií a politiky energetickej efektívnosti.

V globalizovanom svete podľa jeho slov môže uspieť len „silná a spolupracujúca Európa, založená na hodnotách a kultúrnom dedičstve európskych občanov“, ktorá nebude preferovať rozštiepenosť odlišných národných záujmov pred spoločným postojom. „Potrebujeme spájať naše sily a obnoviť entuziazmus“, uviedol. „Európa nemôž byť len slobody, musí to byť sloboda a rovnosť“.
 
Zdôraznil nutnosť podporovať vedu a výskum, sociálnu dimenziu EÚ a solidaritu medzi všetkými členskými krajinami. Okrem toho spomenul pozitívny prínos rozšírenia Schengenského priestoru, nutnosť zaoberať sa problematikou súvisiacou s imigráciou z tretích krajín „najmä potláčaním príčin nelegálnej imigrácie“ a dôležitosť spoločného boja proti terorizmu.

Prosperita Európskej únie sa podľa jeho slov „nemôže v žiadnom prípade rozvíjať bez spolupráce s východnými a južnými susedmi EÚ“, a je preto podľa neho nutné „zapájať tieto krajiny do vzájomného dialógu“ a nenútiť hodnoty EÚ zvyšku sveta.

Pozície

Do prejavu španielskeho premiéra zasiahli i tradičné spory medzi španielskymi socialistami (PSOE) a španielskou Ľudovou stranou (PP). Dostal sa do sporu so španielskym europoslancom za stranu EPP-ED Jaimem Mayor Orejom. Ten mu vyčítal, že socialisti pred rokom žiadali podporu Európskeho parlamentu pri rokovaniach s baskiskou teroristickou organizáciou ETA, čím podľa neho „spochybnil teritoriálnu integritu Španielska“.

„Ešte stále chýba impulz vytvoriť takú Úniu, akú potrebujú európski občania“. Na rozdiel od toho, čo povedal španielsky predseda vlády, Mayor Oreja je presvedčený, že EÚ sa nemá budovať či posilňovať uberaním národných právomocí, ale práve naopak.

Predseda socialistickej skupiny v EP Martin Schulz pripomenul, že Španieli a ich predstavitelia majú právo na to, aby boli dobre prijímaní v Európskom parlamente a tvrdo kritizoval európsku ľudovú stranu za „prázdne lavice na pravej strane plenárnej miestnosti“, ktoré sú podľa jeho slov výrazom nedostatočnej slušnosti. Poďakoval španielskemu predsedovi vlády za jeho politiky na národnej úrovni (napr. v oblasti presadzovania rovnosti príležitostí) a zdôraznil, že má v jeho snahách pokračovať, pretože „čo je dobré pre Španielsko, je dobré aj pre Európu“.

Za Skupinu Aliancia liberálov a demokratov vystúpil Brit Graham Watson (ALDE), ktorý uviedol, že Európska únia sa musí vzdať protekcionizmu a preto potrebuje politikov ako Rodríguez Zapatero, ktorí dokážu, že naozaj chcú spoločnú a spolupracujúcu Európu.

Brian Crowley za Skupinu Únie za Európu národov uviedol, že španielsky predseda vlády otvoril niektoré otázky týkajúce sa minulosti, hoci Únia sa podľa jeho slov musí naopak zamerať na budúcnosť. Poďakoval mu tiež za uznanie práce a prínosu EP.

Talianska poslankyňa Monica Frassoni za Skupinu zelených/Európska slobodná aliancia ocenila prejav španielskeho predsedu vlády, jeho odhodlanie pri presadzovaní Charty základných práv, aj jeho slová o pozitívnych aspektoch imigrácie, no kritizovala, že sa málo venoval problematike klimatických zmien a že jeho krajina ešte neaplikovala smernicu o životnom prostredí.
 
Francis Wurtz z Konfederatívnej skupiny Európskej zjednotenej ľavice – Nordickej zelenej ľavice povedal, že situácia v Európe nie je jednoduchá a poukázal na to, že občania strácajú dôveru v európsky sociálny model.
 
Graham Booth za Skupinu Nezávislosť/demokracia položil španielskemu premiérovi otázku, prečo nechce dať španielskym občanom možnosť vyjadriť sa k novej Lisabonskej zmluve v referende, hoci tak urobil v prípade návrhu Ústavnej zmluvy. „Prečo to nechcete zopakovať? Bojíte sa, že je to čosi príliš komplikované, aby sa k tomu mohli občania vyjadriť?“, spýtal sa a dodal, že „pokiaľ európska elita nedovolí ľudu prejaviť sa, ľud si nájde iné spôsoby ako to urobiť“.