Záujem o eurovoľby na Slovensku rastie. Určite sa chystá voliť 20 % ľudí

Plénum Európskeho parlamentu v Štrasburgu. [Európsky parlament]

Pred blížiacimi sa eurovoľbami sú nálady Slovákov relatívne proeurópske. Ľudí viac ako v minulosti zaujímajú spotrebiteľské a ekologické témy.

Jarný prieskum verejnej mienky Eurobarometer zameraný na Európsky parlament a blížiace sa voľby ukázal, že záujem Slovákov o ne sa, aspoň teoreticky, zvyšuje.

Februárový prieskum agentúry Focus ukazoval pravdepodobný záujem zúčastniť sa na voľbách do Európskeho parlamentu na úrovni 27 %. Aktuálna sonda hovorí o 39 %, ktorí sa veľmi pravdepodobne alebo pravdepodobne zúčastnia volieb (na stupnici pravdepodobnosti od 1 do 10 zvolili 8, 9 alebo 10). Tých, ktorí sú pevne presvedčení, že voliť pôjdu je 20 %.

Nižší záujem o eurovoľby ako na Slovensku je v Českej republike, Chorvátsku, Rakúsku a Portugalsku. V roku 2014 malo Slovensko rekordne nízku úroveň účasti. K voľbám prišlo 13 % voličov.

Najväčší záujem na Slovensku podľa Eurobarometra vykazujú voliči v kategórii 25-39 rokov, ľudia starší ako 55 a vysokoškolsky vzdelaní ľudia.

Prvý prieskum k eurovoľbám: Kotleba je druhý, poslancov by malo osem strán

Výsledky potvrdzujú predpoklad, že nové slovenské zastúpenie v europarlamente bude rozdrobenejšie a bude obsahovať aj zástupcov extrému v podobe ĽSNS.

Dôvody hlasovať

Medzi motivačné faktory slovenských voličov patrí fakt, že voľby sú „občianska povinnosť“ (34 %), že hlasovaním v eurovoľbách môžu veci zmeniť (24 %), alebo sa cítia sa byť Európanmi (21 %) a podporiť EÚ (19 %).

Medzi dôvody, pre ktoré by ľudia nehlasovali patrí: presvedčenie, že ich hlas nič nezmení (32 %), nedôvera voči politickému systému (29 %), domnienka, že europarlament sa nedostatočne zaoberá problémami ľudí (27 %), pocit nedostatočnej informovanosti (17 %).

Prieskum sa ľudí pýtal aj na to, čo by podľa nich mali byť témy predvolebnej kampane. Na prvom mieste s veľkým náskokom oproti poslednému prieskumu je téma ochrany spotrebiteľa a bezpečnosti potravín (48 %, nárast o 17 percentuálnych bodov). Pravdepodobne to súvisí s diskusiou okolo problému tzv. dvojitej kvality potravín, ktorá sa začala riešiť aj na európskej úrovni.

Stálicami sú hospodárstvo a rast, prisťahovalectvo a nezamestnanosť mladých ľudí.

Na významne rastie aj téma sociálnej ochrany (41 %, nárast 9 percentuálnych bodov) a presadzovanie ľudských práv a demokracie (36 %, tiež nárast o 9 percentuálnych bodov).

Názor, že členstvo v EÚ je dobrá vec zdieľa 51 % Slovákov, čo je o 10 % percentuálnych bodov ako priemer EÚ. 41 % hovorí, že členstvo nie je ani dobá ani zlá vec. Zároveň ale 78 % súhlasí s tvrdením, že Slovensko z členstva v EÚ profituje. Len 15 % opýtaných žiadny prospech nevidí.

Motivovať majú deti

Európsky parlament dnes spolu s výsledkami Eurobarometra uviedol krátky film „Vyberte si svoju budúcnosť“, ktorý má primäť ľudí, aby premýšľali o budúcnosti ďalších generácií, ovplyvnenej aj výsledkami eurovolieb. Uznávaný režisér tohto filmu Fréderic Planchon v 3 minútovej snímke dokumentuje momenty príchodu detí na svet.