Zintenzívnenie kampane proti euroústave

Krátka správa

České Centrum pro ekonomiku a politiku, americká Nadácia pre ekonomické vzdelávanieEurópska nadácia spojili niekoľko euroskeptických politikov a akademikov pri debate o budúcnosti EÚ.

Český prezident Václav Klaus vyjadril svoju frustrácia zo súčasného stavu EÚ slovami: „Chybná europeizácia, ambícia vytvoriť nadnárodnú Európu, je založená na neospravedlniteľných predpokladoch.“ Dodal: „Povedať také niečo je politicky nekorektné, pretože v týchto dňoch veje v Európe vietor iným smerom.“

Britský konzervatívny poslanec Bill Cash povedal: „Táto konferencia je životne dôležitou vlahou pre budúcnosť Európy v čase, keď predsedníctvo preberá Nemecko. Konferencia stanoví agendu pre spoločenstvo demokratických národných štátov, ktoré odmietnu ústavu EÚ.“

Nemecké predsedníctvo EÚ začne 1. januára 2007, oživenie ústavnej zmluvy je jednou z jeho priorít.