„Zjednotení v rozmanitosti“

Krátka správa

Belgicko a Holandsko sa sporia o to, v ktorom meste sa má uskutočniť nadchádzajúci summit Európskej rady. Zdá sa, že pravda je na oboch stranách. Budú lídri schopní nájsť kompromis alebo sa summit Európskej rady, počas ktorého má byť slávnostne podpísaná Lisabonská zmluva, zmení na letecké dni?

Základom pre spor sa stalo, paradoxne, odsúhlasenie Lisabonskej zmluvy. V októbri sa hlavy štátov a vlád EÚ-27 dohodli na kompromisnom znení dokumentu reformujúceho zmluvné základy spoločenstva a pomenovali ho podľa hlavného mesta súčasnej predsedajúcej krajiny EÚ. Je teda logické, že v tomto istom meste by malo dôjsť aj k jeho slávnostnému podpisu.

Zo Zmluvy z Nice vyplýva, že všetky oficiálne summity EÚ sa konajú v belgickom Bruseli. Teda aj ten decembrový by sa mal podľa zákona uskutočniť práve tu. Toto právne ustanovenie by neprišlo do konfliktu s výberom miesta podpisu Lisabonskej zmluvy, keby neboli obe podujatia spojené a naplánované na rovnaký deň.

„Ďalší summit sa musí nepochybne uskutočniť v Bruseli“, cituje The Dominion Post belgického premiéra Guy Verhofstadta. Na druhej strane portugalská vláda vo svojom oficiálnom stanovisku uvádza, že „jeden veľký dôležitý štát navrhol, aby sme presunuli celé podujatie na jedno miesto a tým predišli kritike [vyplývajúcej] z dopadu [našich krokov] na klimatické zmeny.“

Či bude summit prebiehať v jednom meste alebo v dvoch, vzdialených od seba 1400km, nie je tak len otázkou logistiky dopravy, ale posúva sa do politickej roviny. Na jednej strane presadzuje EÚ striktnú klimatickú politiku, na druhej strane sú to práve jej orgány, ktoré by mohli leteckú dopravu využívať aj striedmejšie. Napríklad o diskusii na pôde Európskeho parlamentu, ktorej témou sú klimatické dôsledky častého cestovania poslancov medzi Bruselom a Štrasburgom, sme vás už informovali (EurActiv 26/04/07).

Na záver vyjadrenie Sonje Meister z organizácie Priatelia Zeme pre portál EUobserver: „Samozrejme, ľudia musia cestovať na medzinárodné podujatia, ale EÚ by sa mala snažiť vyhnúť sa situáciám ako táto a myslieť prakticky v pojmoch vlastnej politiky, ktorú presadzuje.“

Summit Európskej rady, ako aj podpis Lisabonskej zmluvy sú naplánované na 13. decembra 2007. Lisabonská zmluva je náhradou za pôvodný návrh Ústavy, ktorý bol odmietnutý v roku 2005 ratifikačnými referendami vo Francúzsku a Holandsku.