Zmenil Sarkozy názor na referendum o Turecku?

Z francúzskej ústavy vypadnú zmienky o povinnom vypísaní referenda v prípade budúceho rozširovania EÚ. Štátna rada, najvyššia právna autorita vo Francúzsku, predložila návrh ústavného zákona, ktorý úplne zruší súčasný článok 88-5 Ústavy V. republiky.

Odomknutie “referendového zámku” má byť okrem iného aj symbolickým gestom začínajúceho Francúzskeho predsedníctva. Odomkne sa, keď návrh schvália obe komory parlamentu. Hlasovanie Kongresu (hornej komory) sa plánuje na siedmy deň po prevzatí predsedníckej štafety od Slovinska.

Hoci má novela ústavy uľahčiť cestu do EÚ predovšetkým Chorvátsku, ktorého vstup sa odhaduje na obdobie 2010 – 2011, znamená väčšiu nádej aj pre Turecko. Francúzsky prezident Nicolas Sarkozy sa od začiatku netajil svojim rezervovaným postojom voči vstupu krajiny do Spoločenstva. Jean-Pierre Jouyet, minister pre európske záležitosti, však povedal, že je nezmyselné kvôli jednej krajine komplikovať vstup do EÚ mnohým ďalším.

Ústavnú povinnosť vypísať referendum o každom rozšírení EÚ inicioval predchádzajúci prezident Jacques Chirac v roku 2005. Reagoval na verejnú mienku, ktorá bola voči členstvu Turecku skeptická.

Harmonogram novelizácie francúzskej ústavy:

  • 19. marec 2008: Štátna rada predložila návrh zákona vláde
  • 23. apríl 2008: očakáva sa formálne schválenie návrhu vo vláde
  • 20. mája 2008: prvé čítanie v Národnom zhromaždení
  • 7. júl 2008: očakáva sa hlasovanie v Kongrese, ktoré bude posledným