Zmeny SPP občania podporujú, pozornosť vidieku sa má zvýšiť

Krátka správa

Oblasť agrosektora je názorovo kontroverzná, no výsledky prieskumu naznačujú, že dva z kľúčových prvkov reformy spoločnej poľnohospodárskej politiky z roku 2003 boli prijaté s pozitívnym ohlasom.

Podľa nového prieskumu verejnej mienky uverejneného 29. marca 2007 zameraného na postoje občanov EÚ k téme poľnohospodárstva a spoločnej poľnohospodárskej politiky verejnosť výrazne podporuje nedávne reformy v oblasti poľnohospodárskej politiky EÚ. Prieskum realizovala spoločnosť TNS Opinion na objednávku Generálneho riaditeľstva pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka Európskej komisie v období od 17. novembra do 19. decembra 2006. Pri prieskume sa využili metodologické postupy štandardného prieskumu Eurobarometra a uskutočnilo sa približne 1000 osobných rozhovorov v každej z (v tom čase) 25 členských krajín EÚ. Výsledky z Rumunska a Bulharska ako krajín pristupujúcich sa do výsledkov nepreniesli.

Prevažná väčšina európskych občanov podporuje princíp krížového plnenia, na základe ktorého poľnohospodári musia čeliť zníženiu pomoci v prípade, ak nedokážu plniť normy týkajúce sa životného prostredia, ochrany zvierat a bezpečnosti potravín. 80% opýtaných podporuje takéto opatrenia a za oprávnené ich považuje 83 % až 86 % opýtaných v závislosti od konkrétnych noriem.

Verejnosť reagovala pozitívne aj na zmeny prijímania pomoci poľnohospodárov. Takmer päťnásobne viac opýtaných si myslí, že poskytnutie väčšieho množstva finančných prostriedkov na rozvoj vidieka a pomoc poľnohospodárom vo forme priamych platieb a nie v podobe subvencií na výrobky je vývoj pozitívnym smerom (49 %) v porovnaní s tými, ktorí tento vývoj považujú za negatívny (11 %). Zvyšní opýtaní boli nerozhodnutí, alebo nedali žiadnu odpoveď.

Prieskum poskytuje dôkazy o názore verejnosti na budúce smerovanie poľnohospodárskej politiky – poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka by mali naďalej zohrávať ústrednú rolu v EÚ. Takmer 9 z každých 10 opýtaných (88 %) tvrdí, že tieto oblasti predstavujú kľúčovú problematiku pre budúcnosť Európy. Toto sa odzrkadľuje v názoroch na kapitolu rozpočtu EÚ venovanú SPP (v súčasnosti predstavuje 40%). 58 % respondentov verí, že tento percentuálny podiel by mal buď ostať rovnaký, alebo by sa mal zvýšiť v nasledujúcich rokoch, v porovnaní so 17 % opýtaných, ktorí si myslia, že by sa mal znížiť.

Verejnosť EÚ by uprednostnila v rámci poľnohospodárskej politiky:

  • aby poľnohospodári dodávali zdravé a bezpečné výrobky (uviedlo 41 %),
  • aby tak poľnohospodári (37 %), ako aj spotrebitelia (35 %) získali na trhu spravodlivú dohodu,
  • rešpektovanie životného prostredia (33 %) a ochrana poľnohospodárskych zvierat (27 %).

Podľa názoru opýtaných si SPP plní svoju úlohu dobre, s vysokým podielom pozitívneho hodnotenia dodávok zdravých/bezpečných výrobkov, rešpektovania životného prostredia a ochrany a zdravia zvierat.