Zmluva: Barroso loboval v Británii

Krátka správa

José M. Barroso vo svojom prejave pred britskými Liberálnymi demokratmi 17. septembra 2007 v Brightone vyzval Britániu k podporeniu inštitucionálnej reformy EÚ: „Pevne verím, že Reformná zmluva je dobrá pre Európu a [je] dobrá pre Britániu.“ Predseda Komisie chce takýmto konaním prispieť k „Európe výsledkov.“

Počas uplynulých týždňov zvýšili britskí konzervatívci tlak na labouristickú vládu, aby vypísala referendum o prijatí novej Zmluvy. Konzervatívci totiž pokladajú tento dokument za „Ústavu v prestrojení.“ Tábor liberálnych demokratov v súčasnosti nepodporuje ani možnosť verejného pripomienkovania obsahu práve sa formujúceho dokumentu.

Predseda Komisie podčiarkol, že Zmluva „vrátane ťažko vybojovaných britských mantinelov“ nie je tým istým, čím bol pôvodný návrh Ústavy odmietnutý francúzskymi a holandskými voličmi v roku 2005. Barroso sa napriek všetkému priamo nevyjadril k prípadnému britskému referendu. Skonštatoval len, že „spôsob ratifikácie“ je vnútornou záležitosťou, o ktorej si „rozhodne každý členský štát“ samostatne.

Parlament sa taktiež usiluje o presadenie vlastných predstáv. Traja európski poslanci zastúpení v Európskom zhromaždení pod hlavičkou Medzivládnej konferencie (IGC) naliehajú na doriešenie niektorých zo sporných tém, akou je napríklad aj postavenie Charty základných práv. Poľsko a Británia sa usilujú v tomto smere o presadenie výnimky. Poslanci by radi videli daný politický dokument úplne včlenený do textu Reformnej zmluvy. Rovnako ich znepokojuje zmienka o európskom občianstve v súvislosti s dopadom britskej výnimky na súdne záležitosti.

Enrique Barón Crespo (PES) odkazujúc na britský „odpor“ poznamenal: „Nechceme, aby sa výnimky z Charty stali nezrušiteľnými a vytvorili sa tak dve kategórie Európanov.“

Andrew Duff (ALDE) k tejto veci povedal: „Stále jestvujú vážne politické problémy, ktoré musia byť riešené, najmä v súvislosti s Chartou základných práv a s britskými výnimkami v oblasti súdnictva a vnútra a systému Schengenských hraníc.“ Poslanec taktiež spomenul „poľský problém so systémom rozhodovania v Rade,“ ktorý musí byť rovnako riešený. Poľsko má záujem presadiť do textu tzv. Ioanninský kompromis umožňujúci členským krajinám zablokovať rozhodnutie až na obdobie dvoch rokov.

Europoslanci vyjadrili svoje obavy, že výsledky predčasných volieb v Poľsku, ktoré sa uskutočnia 21. októbra 2007, môžu znamenať pre proces prijímania Reformnej zmluvy riziko. Barón Crespo nalieha: „Poľský ľud musí vyriešiť existujúcu dichotómiu medzi pro-európskou populáciou a vládou, ktorá nie je pro-európska.“