Zuleeg: Budúci európsky rozpočet nezohľadňuje krízu

Členské štáty požadujú viac flexibility v čerpaní eurofondov. Rozhovory o budúcom európskom rozpočte pre obdobie 2014 – 2020 však zatiaľ veľmi nepokročili.

Niektorí odborníci si myslia, že potrebujeme jednotnejšiu víziu redistribúcie finančných zdrojov.

Na poslednom januárovom summite, nemecká kancelárka Angela Merkelová vyhlásila, že čistí prispievatelia do európskeho rozpočtu dajú chudobnejším štátom druhú šancu na prečerpanie zostávajúcich eurofondov.

Zuleeg na margo diskusie dodáva, že budúci európsky rozpočet by sa nemal držať starých modelov fungovania.  „Mala by existovať väčšia flexibilita v opätovnom čerpaní peňazí. Ide o významnú zmenu, ktorá mení spôsob, akým eurofondy fungujú,“ hovorí Zuleeg.

Analytik EPC sledoval zákulisné rozhovory o budúcom rozpočte. Teraz sa obáva, že aktuálne návrhy rozpočtu sú vhodné len na predkrízové obdobie.

Súčasný systém regionálneho financovania je zameraný na dlhodobé štrukturálne problémy chudobnejších krajín. „Nemyslím si, že sa dostatočne zameriavame na aktuálne a zložité podmienky, ktoré vytvorila kríza,“ povedal Zuleeg.

Kohézne fondy tradične pomáhajú vytvoriť most medzi bohatými a chudobnými regiónmi, ale súčasná ekonomická kríza zasiahla viac tie bohatšie štáty, povedal.

Ekonomická búrka posledných rokov odkryla fakt, že ekonomiky európskych štátov sú na sebe veľmi závislé. „V určitých prípadoch môže EÚ znížiť objem peňazí, vzhľadom k tomu, že v strednej a východnej Európe došlo k výraznému zlepšeniu,“ hovorí Zulleg.

Financie môžeme tiež vziať zo sektorových rozpočtov, akým je poľnohospodárstvo. „Je veľmi nebezpečné vybrať si jeden sektor a potom ho podporovať. Toto nie je spôsob, akým by mala fungovať naša ekonomika,“ kritizuje súčasný systém Zuleeg.