25 rokov jednotného trhu v Európe: Výsledky a príležitosti

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

LE Europe

zdroj: LE Europe/AmChamEU

Jednotný trh Európskej únie oslávi na konci tohto roka svoje 25. výročie. Aké sú výsledky štvrťstoročia integrácie? Ktorý členský štát získal najviac? Čo ešte môže ponúknuť jednotný trh v budúcnosti?

Štúdia, ktorú dala vypracovať Americká obchodná komora v EÚ, sa zameriava na päť základných hospodárskych ukazovateľov: hrubý domáci produkt (HDP), spotreba domácností, hodnota investícií, zamestnanosť a produktivita.

Členské štáty EÚ sú následne zoradené podľa toho, ako ich účasť v jednotnom trhu ovplyvnila dané kritériá. Štúdia tiež hodnotí, ktorá zo štyroch slobôd jednotného trhu (voľný pohyb tovaru, služieb, ľudí a kapitálu) priniesla jednotlivým členským štátom najväčší prínos.

Pozitívny vplyv na celú EÚ

Od spustenia jednotného trhu v januári 1993 narástol celkový HDP EÚ o 1,7 %, čo predstavuje nárast HDP na jedného obyvateľa o takmer 1050 eur. Spotreba domácností v EÚ sa v priemere zvýšila o 600 eur ročne. Spustenie jednotného trhu tiež viedlo k vytvoreniu viac než 3,6 milióna pracovných miest.

„Firmám to umožnilo podnikať efektívnejšie, zvýšila sa konkurencia na trhu, čo spotrebiteľom prinieslo väčší výber tovaru a služieb za nižšie ceny,“ píšu autori štúdie z výskumného centra LE Europe.

Malta prvá, Slovensko piate

Celkovo sa na prvom mieste umiestnila Malta, ktorá profituje najmä z voľného pohybu kapitálu.

Slovensko je v celkovom poradí na piatej priečke. Najväčší prínos prináša jednotný trh v oblasti voľného pohybu tovarov.

AmChamEU

zdroj: LE Europe/AmChamEU

 

Priestor na zlepšenie

Štúdia však upozorňuje, že v rámci jednotného trhu je stále priestor na zlepšenie. Dokončenie integrácie a plná implementácia pravidiel jednotného trhu vo všetkých členských štátoch by mohla priniesť dodatočný nárast európskeho HDP o 0,6 %.

Celú štúdiu nájdete na tejto linke.