Aká únia pre európsky kapitálový trh?

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

pixabay.com

Zelená kniha Európskej komisie o Kapitálovej únii upozornila na potrebu väčšej integrácie európskych kapitálových trhov. Napriek rokom harmonizácie regulácií, ktorá začala už v 80. rokoch  a jednotnej mene v 19 členských štátoch zostávajú kapitálové trhy fragmentované a financovanie malých a stredných podnikov je v Európe dominované bankovým sektorom.

Na prekonanie roztrieštenosti trhov je potrebná najmä nová regulácia v oblasti sekuritizácie – premeny nelikvidných produktov, ako sú úvery, na likvidné. Plne funkčný kapitálový trh by mal byť prostredníkom medzi dopytom a ponukou cenných papierov.

Štúdia Centra pre Európske štúdiá (CEPS) analyzuje návrh Kapitálovej únie Európskej komisie a porovnáva viaceré segmenty európskeho a amerického kapitálového trhu. Zároveň sa venuje aj prioritám, na ktoré by sa mala Európska komisia sústrediť.

Z regulačného hľadiska by sa podľa CEPSu mala Komisia zamerať najmä na implementáciu a posilnenie nariadení prijatých počas krízy, pretože mnohé z nich sú kľúčové pre dokončenie regulačného rámca potrebného na vytvorenie jednotného kapitálového trhu. Zároveň by mala Komisia ďalej harmonizovať účtovné štandardy a zdieľanie informácií.

Z hľadiska dohľadu nad novou kapitálovou úniou štúdia CEPSu predpokladá súboj medzi členskými štátmi a Európskou komisiou. Centralizovaný dohľad a väčšie právomoci pre Komisiu sú nevyhnutné, aby sa „predišlo poškodeniu reputácie európskeho kapitálového trhu.“

Z hľadiska fungovania trhu sa autori zhodujú, že fungujúci trh si vyžaduje aj akúsi europeizáciu prevádzkovateľov, ale aj investorov, ktorí sa sústreďujú skôr na domáce trhy. Tento trend bo posilnený najmä krízou.