Aké dopady by mala na Úniu pobrexitová obchodná dohoda medzi Britániou a Čínou?

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

Čína Británia

zdroj: TASR

Vystúpenie Veľkej Británie z Európskej únie jej umožní vyjednať si vlastnú obchodnú dohodu s Čínou. Ako by takáto dohoda ovplyvnila obchodovanie medzi Čínou a EÚ? Mohla by Čína využiť Britániu ako vstupnú bránu na európsky trh? Bola by obchodná dohoda pre Spojené kráľovstvo prínosom?

Náročná úloha

Zachovať si prístup na jednotný trh EÚ a zároveň si vyjednať dohodu o voľnom obchode s Čínou bude pre Britániu náročná úloha. Ak by sa to však Británii podarilo, čínsky tovar by mohol prenikať aj na európsky trh bez cla.

Európska únia by sa proti takémuto prenikaniu pravdepodobne bránila uplatnením takzvaných pravidiel pôvodu. Navyše, cesta na Európsky trh by sa čínskym produktom tak či onak predĺžila a vzrástli by teda aj náklady na dopravu. Výhody z prekonania colných bariér by teda boli nízke.

Prínos pre Britániu?

V otázke prínosu pre Britániu je potrebné zhodnotiť najmä možné dopady na bilaterálne obchodovanie s Čínou. V oblasti exportu by Spojené kráľovstvo mohlo teoreticky získať značnú konkurenčnú výhodu v automobilovom sektore, ktorý tvorí až 35,2 % britského exportu do Číny.

Clo na autá je v súčasnosti 25 %.

V ostatných sektoroch však až taký potenciál nie je. Import z Číny by navyše výrazne nezlacnil, kedže clá sú už dnes na pomerne nízkej úrovni. Obchodná dohoda by tak mala len veľmi mierny dopad.

Minimálne dopady

Európska únia by dohodu negatívne pocítila hlavne v už spomínanom automobilovom priemysle. Utrpieť by mohol hlavne nemecký a slovenský export. Nemecký export automobilov pritom tvorí viac než 50 % celého vývozu EÚ v tejto oblasti.Celkovo sa však zloženie importu a exportu EÚ a Británie natoľko líši, že dopady na obchodovanie Únie s Čínou by boli minimálne.

Nakoniec je potrebné podčiarknuť, že EÚ je pre Britániu jednoznačne dôležitejší obchodní partner ako Čína. Je pravdepodobné, že čím lepšiu obchodnú dohody by Spojené kráľovstvo uzavrelo s Čínou, tým náročnejšie by bolo jednanie o brexite s EÚ.

Logickým záverom teda je, že Británia by mala odložiť rokovania s Čínou a EÚ by sa prípadnými negatívnymi dopadmi nemala príliš znepokojovať.

 

Anotáciu uverejňujeme v spolupráci s think-tankom Evropské hodnoty.