Ako by vyzerala federálna Európa?

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

 

Predhovor k štúdii napísal generálny tajomník Únie Európskych federalistov (UEF) Dr. Friedhelm Frischenschlager, ktorá vydanie knihy podporila. Tri fiktívne rozhovory s postavami, ktoré sú viac menej založené na skutočnosti európskeho politického života, dávajú štúdii punc originality a dynamizmu. Autorka veľmi praktickým spôsobom vysvetľuje o čom je federalizmus. Fiktívne rozhovory vedené tímom reportérov z Európskej televízie pre mladých odhaľujú hlboké korene európskeho federalizmu a opisujú jeho historický vývoj. Kniha poskytuje podrobné príklady európskych politík (vzdelávanie, zamestnanosť, zdravie a ochrana spotrebiteľa) s cieľom vysvetliť, ako by sa zmenili, keby sa z Európy stal federálny štát. Autorka poukazuje aj na silu, ktorú by mala federalizovaná Európa na medzinárodnom poli. Poskytuje síce dobré argumenty pre vznik federálnej Európy, no zároveň ponecháva mladým dostatok priestoru na vytvorenie si vlastného názoru.

Hlavným zámerom, s ktorým kniha vznikala, bolo poskytnutie jasných vysvetlení, ktorým by rozumel obyčajný človek. Kniha tento zámer síce splnila, no v realite musia ísť jej ciele ruka v ruke s politickými činmi. V súčasnosti, keď ľudia strácajú dôveru v schopnosť EÚ riešiť naliehavé problémy dneška, je zvlásť potrebné poskytovať kvalitnejšie informácie o Únii a snažiť sa ľudí viac vtiahnuť do európskej politiky.

Obdobie reflexie” nevyžaduje ticho, ale viac akčnosti. Aj iniciatíva Komisie, ktorá spustila „Plán D“ (D ako demokracia, dialóg a diskusia), bude úspešná len vtedy, ak ju občania podporia. Na druhej strane treba priznať, že zapojenie občanov do takto komplexných procesov, ktoré sú charkteristické pre Úniu, nie je jednoduché.

Vďaka prenosu väčších právomocí na regióny a miestne vlády môžu občania lepšie pochopiť Európu a aktívnejšie participovať na vytváraní vízie federálnej Európy. Zvlášť dôležitú úlohu hrá v týchto procesoch mladá generácia. Kniha je vizionárskym cvičením pre mladú generáciu, ale je tiež zdrojom dôležitých a užitočných informácií o Európskej únii.

Kniha je dostupná v 14 jazykoch na webovej stránke Únie európskych federalistov (UEF).

Jej plné znenie nájdete v českom a anglickom jazyku na týchto linkách.