Ako pracujú európske inštitúcie a ako s nimi spolupracovať

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

Alan Hardacre vyučuje na Európskom inštitúte pre verejnú správu (EIPA) a v minulosti pôsobil ako poradca pre Konfederáciu britského priemyslu.

„Akákoľvek zainteresovaná strana, ktorá by sa snažila presadiť v EÚ nejaký verejný politický cieľ, alebo cieľ ktorý súvisí s EÚ, je nútená sa aspoň do istej miery zaoberať bruselskými inštitúciami. EÚ je zodpovedná za významné množstvo legislatívy, ktoré členské štáty v určitých oblastiach implementujú: legislatíva, ktorá neovplyvňuje iba členské štáty, ale aj zvyšok sveta.

Prechod od nutnosti spolupracovať s európskymi inštitúciami k úspečnej činnosti, nie je taký jednoduchý. To platí hlavne v prípade nedávnych zmien vyplývajúcich z Lisabonskej zmluvy, vývíjajúcej sa vnútornej a medzi-inštitucionálnej dynamiky a osobností, a stúpajúcej debaty o transparentnosti a etike v prostredí bruselského lobingu.

Všetko toto sa už zdôrazňovalo v roku 2011 prostredníctvom prvých veľkých lobistických kampaní o delegovaných aktoch, intenzívnej práci s Parlamentom o jeho právach súhlasu pri medzinárodných zmluvách a nedávnom škándale podplácania za dodatky v Parlamente, ktorý sa dostal na titulky novín.

Teda ako narastá dôležitosť európskych inštitúcii, stupňuje sa aj komplexnosť a zložitosť ich efektívneho fungovania. Napriek tomu, že pre to očividne neexistuje žiaden zázračný vzorec, solídne vedomosti o svojráznej inštitucionálnej a rozhodovacej architektúre sú pri práci s EÚ zásadné.

Hoci to samo osebe nezaručuje úspech, je to nevyhnutný predpoklad pre akékoľvek úspešné angažovanie sa. Na druhej strane, zlyhanie pri pochopení procesu, časovej následnosti, toho, kto vlastne rozhoduje, čo váš partner potrebuje alebo ako systém funguje, takmer určite povedie k zlyhaniu alebo premárneným príležitostiam.

Táto kombinácia nevyhnutnosti a komplexnosti viedla v Bruseli k rozkvetu odvetvia zameraného na verejné záležitosti (lobingu). Poskytuje služby, ktoré Vás vyvedú z bludiska rozhodovacích procedúr, úradníkov, politikov a iných kľúčových vplyvných postáv, ktorými sa musíte zaoberať.

Mimo sveta konzultačných firiem sa uskutočnilo viacero pokusov ako vysvetliť proces rozhodovania v Bruseli – avšak (čo je zvláštne) veľa sa toho neurobilo pre objasnenie toho ako s Bruselom spolupracovať.

Takisto ako mnohí ľudia, ktorí prídu pracovať do Bruselu, som sa musel naučiť ako veci fungujú prostredníctvom čítania o práci, sledovaním médii a jednoducho spoznávaním vecí za pochodu, pričom moji priatelia a kontakty boli mojím hlavným zdrojom pomoci. Zatiaľčo toto môže byť úspešné v dlhodobom horizonte, nie je to optimálne ak ste v Bruseli iba na krátko alebo nemáte k dispozícii sieť kontaktov.

Krátkodobá povaha vecí, vysoká obmena pracovníkov v Bruseli a narastajúca dôležitosť záležitostí, ktorými sa EÚ zaoberá, znamená, že dlhodobé učenie sa stáva luxusom minulosti.

Získať rýchly a hlbší prehľad o podstatných veciach nebolo nikdy jednoduché – to je dôvod, prečo som sa rozhodol prekonať túto priepasť a napísal som praktickú príručku s názvom „Ako inštitúcie EÚ pracujú… a ako s inštitúciami EÚ pracovať“.

Napríklad, základnou schopnosťou je identifikovať tých správnych ľudí v správnych etapách vnútorného a medzi-inštitucionálneho rozhodovacieho procesu – a vedieť, čo títo ľudia potrebujú, aby bola ich práca ľahšia a efektívnejšia. V Bruseli je schopnosť hovoriť s tou správnou osobou v správnom čase  – a vedieť čo chce/má alebo potrebuje – je obrovskou výhodou.

Pracovať s európskymi inštitúciami je neustále vyvíjajúci sa proces, pretože inštitúcie a ľudia v nich sa menia, mix zainteresovaných strán pracujúcich na záležitosťiach sa mení, odvetvie verejnej správy sa stáva sofistikovanejším a profesionálnejším a pretože lobing sa môže zmeniť podľa obchodných alebo politických potrieb.

Snaha byť úspešný v práci s inštitúciami EÚ sa v podstate stáva čoraz viac konkurenčným a profesionálnym prostredím, kde je prvoradou potreba jasne pochopiť systému a ako s ním pracovať.

Aj keď neexistuje žiaden čarovný recept na úspech, nemusí byť úspešná spolupráca s inštitúciami EÚ vyhradená pre profesionálnych konzultantov – každý môže zlepšiť svoje znalosti o inštitúciách a o tom ako s nimi spolupracovať.“