Aktívna, menej formálna a lokálna – odporúčania pre komunikáciu EÚ

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

Ilustračná fotka z konferencie "Ako pochopiť euroskepticizmus" [Štefan Bako / EURACTIV Slovensko]

Záverečná analýza projektu CODES o koreňoch euroskeptizmu, ktorý viedli ANETA VILÁGI a PAVOL BABOŠ, prináša niekoľko odporúčaní s potenciálom zmierniť negatívne vnímanie európskeho projektu.

Aneta Világi a Pavol Baboš pôsobia na Katedre politológie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. 

Nenaplnené očakávania sú zdrojom euroskeptických postojov a predstavujú výzvu pre budúcnosť európskej integrácie. Naplnenie týchto očakávaní by si vyžadovalo komplexné zmeny vo verejných politikách a politických vzťahoch, čo trvá dlhý čas a v celom rozsahu je málo realistické.

Napriek tomu, správne nastavená komunikačná kampaň by mohla uvoľniť niektoré naakumulované napätia. Tvrdíme, že správne nastavená komunikácia by mohla k tomu pomôcť dvoma spôsobmi.

Po prvé, prispela by k zníženiu očakávaní voči EÚ, ktorá nie je všemocná a jej pôsobenie má svoje limity.  Po druhé, mohla by zvýšiť mieru vnímania prínosov EÚ. Týmto spôsobom sa dá do istej miery preklenúť priepasť medzi nereálnymi očakávaniami na jednej strane a skresleným, príliš negatívnym, vnímaním reality, čo by mohlo prispieť k vyššej podpore európskeho projektu.

Bez ohľadu na to, či sú očakávania ľudí spojené s rozdielnym hospodársky rozvojom a zdieľanými hodnotami v EÚ realistické alebo nie, nemali by sa nemali brať na ľahkú váhu v diskusiách a rozhodovaniach a o budúcnosti EÚ.

Mnohí tvrdia, že diferencovaná integrácia môže byť riešením chýbajúceho konsenzu o tom, ako riešiť viaceré krízy v EÚ. Tvrdíme, že diferencovaná integrácia tieto rozdiely nepomôže prekonať. Na základe výsledkov nášho projektu sa domnievame, že práve chýbajúca jednota do veľkej miery živí euroskeptické postoje. Diferencovaná integrácia by zvýšila pravdepodobnosť rozpadu integračného projektu a ešte viac prispela k pocitu mnohých občanov, že sú občanmi druhej kategórie.

Celý Policy Brief so závermi projektu CODES:

 

CODES POLICY BRIEF_FINAL