Aký vplyv bude mať Cameronova červená karta?

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

zdroj: shutterstock

Červená karta by popri už existujúcej žltej a oranžovej karte dovoľovala zablokovať návrhy únie, ku ktorým by malo námietky viac ako 55% legislatívnych komôr členských krajín.

Takéto opatrenie by však v praxi malo len zanedbateľný efekt. Po prvé predpokladáme, že danému návrhu by musela oponovať aj vláda danej krajiny, pretože v drvivej väčšine prípadov bude mať väčšinu hlasov v parlamente. Prípadnému nepriechodnému návrhu by tak muselo oponovať 55 % vlád členských krajín. Po druhé, je podľa pravidiel únijného legislatívneho procesu návrh, ktorý dostane nesúhlasné stanovisko 55 % vlád, zablokovaný už predtým v Rade EÚ. Prípadné výnimky môžu nastať iba v špecifických situáciách, napríklad pri menšinovej vláde, rebelujúcich poslancoch, a dvojkomorovom parlamente.

Autori analýzy sa pozreli na 703 hlasovaní, ktoré prebehli v rokoch 2009 –2015, kedy už platila Lisabonská zmluva a zohľadnili, pri koľkých mohla teoreticky pri kombinácii rôznych faktorov nastať situácia umožňujúca použiť červenú kartu (menšinová vláda, dvokomorový parlament, hlasovanie kvalifikovanou väčšinou…). Zistili, že by teoreticky ovplyvnila len deväť hlasovaní, teda 1,3 %. Samozrejme, nemožno povedať, že keby bolo možné túto šancu využiť, prebehli by všetky hlasovania rovnako. Ani tak by sa ale percento rapídne nezvýšilo a ostalo by na podobne nízkej hodnote.

Pre členské krajiny však existuje oveľa viac spôsobov, ako ovplyvniť finálnu legislatívu. Môžu napríklad cez príslušné ambasády v Bruseli lobovať za svoje záujmy alebo majú svojich poslancov EP, ktorí môžu reprezentovať ich pohľad . Krajiny majú tiež svoje stále zastúpenia pri EÚ, ktoré môžu presadzovať ich postoj. Toto opatrenie sa tak zdá byť naozaj nezmyselné.

Celú analýzu v anglickom jazyku nájdete na tejto linke.

Anotáciu uverejňujeme v spolupráci s think-tankom Evropské hodnoty.