Britský trh z pohľadu Európskej únie

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

zdroj: Pixabay

Prípadný Brexit zásadne ovplyvní nielen Spojené kráľovstvo, ale aj Európsku úniu. Súčasná diskusia o britskom odchode z únie sa sústreďuje najmä na ekonomiku Veľkej Británie a ostatným témam sa nevenuje toľko pozornosti. Aké sú možné ďalšie dôsledky Brexitu? A aká situácia by nastala po vystúpení ostrovného štátu?

Vzhľadom k veľkosti britského trhu by mal prípadný Brexit výrazné dopady aj na ekonomiky krajín únie. Ide o významné odbytiská pre najväčších exportérov z EÚ, ktorým môže uškodiť zavedenie ciel. V tomto ohľade budú zásadné podmienky, za ktorých by k Brexitu došlo. Zástancovia tohto kroku upozorňujú na bilaterálne obchodné zmluvy únie s inými krajinami a na záujem oboch strán postupovať pragmaticky aj v prípade Spojeného kráľovstva. Prípadná dohoda by tak významne ovplyvnila budúcu ekonomickú situáciu v EÚ, pričom spolupráca v tomto smere by mohla pokračovať bez zásadných zmien.

Bez ohľadu na konkrétne okolnosti by však únia stratila významný hlas ovplyvňujúci jej ďalší vývoj. Londýn okrem iného dlhodobo kladie dôraz na princípy voľného trhu, subsidiarity, zodpovednosti, konkurencieschopnosti a patrí medzi hlavného odporcu federalizácie Európy a vytvorenia “superštátu”. EÚ by bola tiež oslabená po strategickej stránke a nepriamo by poklesla aj schopnosť jednotlivých krajín presadiť sa na globálnom trhu. Najvážnejší dopad by mal Brexit na susedné Írsko, ktorého sa dotkne obnovenie hraničných kontrol a obmedzenie možnosti jeho občanov pracovať v Spojenom kráľovstve.

Aj keby medzi Britániou a úniou neboli zavedené clá, odchod by Britov určite ovplyvnil negatívne. Londýn by musel naďalej rešpektovať pravidlá jednotného európskeho trhu, avšak bez možnosti podieľať sa na ich utváraní. Oproti súčasnej situácii by síce získal možnosť voľne uzatvárať vlastné obchodné zmluvy s ďalšími krajinami, avšak jeho vyjednávacia pozícia by bola v porovnaní s EÚ výrazne slabšia. Súčasne by mohlo dôjsť k odlivu zahraničných investícií a ukončeniu aktivít medzinárodných spoločností spojených s vnímaním Spojeného kráľovstva ako vstupnej brány na trh únie. Zásadný vplyv na Britániu by potom malo obnovenie snahy Škótska o získanie nezávislosti, pretože táto krajina bude chcieť byť aj naďalej súčasťou únie.

 

Celú analýzu v anglickom jazyku nájdete na tejto linke.

Anotáciu uverejňujeme v spolupráci s think-tankom Evropské hodnoty.