Bruselská dohoda o reformnej zmluve

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

Podľa autora zachovala Bruselská dohoda o reformnej zmluve hlavné inštitucionálne reformné úmysly európskej ústavnej zmluvy, ktorej ratifikácia bola zamietnutá v Holandsku a následne vo Francúzsku, a zároveň pridala určité odseky, ktoré odhaľujú pokles entuziazmu v Európe.

Podľa autora by však tieto klauzuly nemali mať naozajstné právne dôsledky. Zatiaľ čo Veľká Británia využila príležitosť, aby sa nezúčastnila na nových komunitárnych politikách, Česi a Poliaci požadovali vypustenie symbolov EÚ ako vlajky, hymny a motta.

Reformná zmluva však doplní a pozmení súčasné zakladajúce zmluvy v značnom rozsahu. Autor konkrétne analyzuje jednotlivé oblasti politík a zmeny, ktoré by mala nová reformná zmluva priniesť.


Úplné znenie analýzy v anglickom jazyku môžete nájsť na tejto linke.