Bude eurokampaň v Španielsku úspešná?

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

Integrace, partner

 

Šéf španielskej diplomacie Miguel Ángel Moratinos prezentoval minulý utorok oficiálnu kampaň pred referendom o európskej ústave, ktoré sa v Španielsku uskutoční 20. februára 2005. Išlo o pomerne krátku akciu, na ktorej Moratinos predstavil novinárom televízne šoty, reklamu v rozhlase a billboardy k oficiálnej kampani o európskej ústave, ktorá sa v Španielsku spustila v piatok 7. januára. Na eurokampani, ktorá má mať čisto informatívny a vzdelávací charakter, sa zúčastnia popredné osobnosti španielskej kultúry, športu a médií. Nebude chýbať spevák Loquillo, novinári Luis del Olmo a Iñaki Gabilondo, spisovateľ Antonio Gala, alebo bývalí futbalisti Emilio Butragueño a Johan Cruyff. Objavia sa v čierno-bielych televíznych šotoch, čítajúc jednotlivé články európskej ústavy. Tento program s názvom „Prví v Európe“ sa začal vysielať minulý piatok.

Dva odkazy

Eurokampaň je založená na dvoch hlavných odkazoch. Zaprvé, európska ústava predstavuje zásadný krok v procese európskej integrácie. Členstvo v EÚ prinieslo Španielsku za osemnásť rokov (Španielsko vstúpilo do únie v roku 1986 spolu s Portugalskom) nespočetné množstvo výhod. Zadruhé, kompromis týkajúci sa jednotlivých článkov európskej ústavy, na ktorom sa španielska vláda dohodla, je kompromisom prekonávajúcim rozdiely medzi španielskymi politickými stranami. So súčasnou podobou európskej ústavy súhlasia obe hlavné politické strany – vládna socialistická premiéra Luisa Zapatera, ako aj opozičná Ľudová strana Josého Aznara.

V rámci kampane bolo podpísaných množstvo dohôd o spolupráci, s cieľom spojiť ľudský potenciál s dostatkom ekonomických prostriedkov, aby sa ústavný text v čo najväčšej miere dostal do povedomia verejnosti. Jedná sa napríklad o dohodu s komerčnou sférou (Najvyššia rada obchodných komôr), odbormi (Všeobecný zväz pracujúcich – UGT), univerzitami (Konferencia rektorov španielskych univerzít), mládežníckymi organizáciami (Rada mládeže Španielska), s rôznymi fondmi, športovými klubmi atď.

Zároveň sa počíta s distribúciou textu ústavy a súvisiacich publikácií, aby bola španielska verejnosť čo najlepšie informovaná. V nedeľu 16. januára sa očakáva publikovanie textu európskej ústavy bez protokolov v nedeľných prílohách španielskych denníkov. K problematike ústavy bola zriadená i osobitná webová stránka (www.constitucioneuropea.es), ktorá obsahuje témy a komentáre vzťahujúce sa k problematike európskej ústavy.

Eurokampaň sa rovnako vzťahuje aj na Španielov žijúcich za hranicami štátu (viac ako 1,1 milióna osôb). Základným prostriedkom šírenia informácií ostáva sieť španielskych veľvyslanectiev a konzulátov, ktoré sa budú podieľať na šírení informácií o dôležitosti nadchádzajúceho referenda o európskej ústave.

Čo hovoria prieskumy?

Podľa nedávneho prieskumu verejnej mienky, ktorý uskutočnilo Sociologické centrum CIS (Centro de Investigaciones Sociológicas), 90,8 % Španielov vie o európskej ústave málo alebo vôbec nič. Väčšina respondentov, 52,3 %, prisudzuje túto neznalosť faktu, že vláda a politici doposiaľ dostatočne nevysvetlili obsah textu európskej ústavy, avšak 39,1 % tvrdí, že ich táto téma nezaujíma. Z uvedených údajov vyplýva, že rozsiahla a drahá eurokampaň (okolo 90 miliónov euro) je v Španielsku viac ako potrebná, aby občania aspoň zbežne tušili, o čom vôbec pôjdu hlasovať. Na druhej strane, úspech referenda je veľmi pravdepodobný, keďže prieskumy uvádzajú, že až 44,6 % Španielov by povedalo „áno“ európskej ústave, len 4 % opýtaných by bolo proti a 5,2 % by sa zdržalo.

Prípadné „áno“ európskej ústave v nadchádzajúcom februárovom referende by bolo skôr vyjadrením celkového súhlasu Španielov s členstvom v EÚ, než explicitným súhlasom s textom európskej ústavy. Španieli majú navyše prvenstvo spomedzi krajín EÚ v ľudovom plebiscite k európskej ústave. Pre ďalšie členské krajiny, v ktorých prebehne referendum i pre úniu samotnú by bolo veľmi zlým signálom, keby referendum dopadlo neúspešne hneď v prvej krajine. Avšak pri všeobecne proeurópskych Španieloch podobné riziko neveľmi hrozí.


Ďalšie komentáre a analýzy nájdete na stránkach Integrace.cz, ktoré vydáva Institut pri evropskou politiku – EUROPEUM