Bude to práve Francúzsko?

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

eac, fpvmv

 

Európska únia sa v dnešných dňoch nachádza v procese, v ktorom jej politické elity prostredníctvom Európskej ústavy zadali ďalšie smerovanie. Nemenej dôležitá úloha popri vypracovaní tohto dokumentu je však prijatie a stotožnenie sa väčšiny Európanov so stavom aký by mal nastať 1.11.2006, keď by po ratifikovaní v každej krajine Európska ústava nadobudla platnosť.

Vo väčšine krajín Európskej únie by nemal byť so schválením ústavy problém. Taktiež novoprijaté krajiny priviali do integračného procesu „svieži vietor“ a vo väčšine z nich sa očakáva schválenie či už v národných parlamentoch alebo prostredníctvom inštitútu referenda. Azda najväčšou výnimkou v tomto smere je Česká republika, kde sú veľmi rozšírené euroskeptické nálady. Ich najvýznamnejším predstaviteľom je prezident Václav Klaus, ktorý svoj odmietavý postoj dáva verejne najavo. Momentálne tu prebieha veľmi živá diskusia o tom, či sa má Európska ústava ratifikovať referendom, alebo iba v poslaneckej snemovni. V prípade referenda je veľmi zaujímavé akú veľkú úlohu by zohral prezident Klaus spolu s jeho materskou ODS a či by dokázali presvedčiť dostatočnú väčšinu občanov na to, aby zastavili tento integračný proces.

U nás na Slovensku je situácia opačná. Až na jednu politickú stranu a ešte predstaviteľov strán krajného politického spektra podporujú Európsku ústavu všetky relevantné politické strany. Jej schválenie v parlamente bolo, ako sa očakávalo, bezproblémovo hladké. Je na mieste otázka, či aj naši občania v takej miere súhlasia s týmto dokumentom. Či sú Slováci skutočne takí veľkí eurooptimisti, alebo sa v tejto otázke angažujú minimálne až by sa dalo povedať, že javia nezáujem. Ale faktom je, že verejná diskusia k tejto téme bola skutočne minimálna a skôr sa zameriavala na spôsob ratifikovania ako na samotný obsah. V porovnaní s Českou republikou sa môže naša situácia javiť ako jasná a bezproblémová, my im však môžeme závidieť atmosféru ich verejnej diskusie a národného rozhodovania sa.

Zo „starej“ Európy, kde popri tradične euroskeptickej Veľkej Británie, kde je schválenie Európskej zmluvy skutočne otázne, sa v dnešných dňoch javí Francúzsko ako možný kameň úrazu. V štátny sviatok Francúzska 14.7.2004 prezident Jacques Chirac rozhodol, že francúzski občania dostanú dôveru a zároveň plnú moc rozhodnúť za Francúzsko o Európskej ústave. V posledných týždňoch začala byť situácia skutočne dramatická, keď v prieskumoch verejnej mienky začali prevažovať odporcovia ústavy nad jej priaznivcami. Vážnosť situácie si uvedomili aj vrcholní predstavitelia štátu a sami sa, na čele s prezidentom Chiracom, začali angažovať v kampani za jej schválenie.

Bude Francúzsko štátom ktorý zabrzdí integračný proces a prijatie Európskej ústavy? V prípade záporného výsledku referenda neexistuje žiaden plán B, aspoň v takom zmysle sa vyjadrujú vrcholní predstavitelia Európskej únie. Do očakávaného 29.5.2005, kedy prebehne vo Francúzsku referendum, zostáva iba niekoľko dní a priaznivcom Európskej ústavy zostáva veriť, že Francúzi sa postavia k svojej úlohe zodpovedne a svojím áno posmelia aj ďalšie štáty, v ktorých sa referendum bude konať.


Ďalšie analýzy a komentáre nájdete na stránkach Euroatlantického centra