Budúce scenáre pre eurozónu

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

Friedrich Ebert Stiftung

Eurozóna stojí na križovatke, tvárou v tvár najväčším výzvam vo svojej histórii. Systémová kríza a politické pokusy prekonať ju majú ďalekosiahle následky pre budúcnosť Hospodárskej a menovej únie, európsku integráciu, aj Európu vo svete.

Na základe identifikácie hlavných síl ovplyvňujúcich vývoj Hospodárskej a menovej únie, vytvoril výskumný tím niekoľko scenárov vývoja Eurozóny do roku 2020.

Analýza pracuje so štyrmi hlavnými scenármi:

A) Potácanie sa krízou: eurozóna ostáva budovou bez ochrannej strechy.

B) Rozpad eurozóny: konštrukcia menovej únie sa rozpadá.

C) Integračné jadro: vývoj vedie k integrácii na dvoch úrovniach, s menšou a stabilnejšou, no vylučujúcou štruktúrou menovej únie.

D) Dotvorenie menovej únie fiškálnou a politickou úniou: strecha je opravená a konštrukcia dokončená.

Tieto scenáre hodnotili, diskutovali o nich, a ďalej ich rozvíjali experti v 15 metropolách Európy. Celoeurópska perspektíva budúcnosti eurozóny prináša alternatívny pohľad na euro-krízu.

Plné znenie analýzy v anglickom jazyku nájdete na tejto linke.