Budúcnosť spoločnej meny

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

Tento článok vychádza z výsledkov výskumu, ktorý uskutočnil denník International Herald Tribune v spolupráci americkou agentúrou pre prieskum trhu Harris Interactive v piatich európskych krajinách a v USA. Podľa výskumu, kolaps EÚ počas najbližších 50 rokov pokladá za nepravdepodobný až 85% Francúzov, 84% Talianov, 82% Španielov, 76% Nemcov a 62% Britov.

Týkajúc sa hlavných platobných metód EÚ, výskum reflektuje  nepopierateľný úspech eura. Napriek debatám o náhlom raste cien, euro sa etablovalo ako veľmi úspešné ako dovnútra, tak aj navonok EÚ. Podľa výskumu, 76% Britov, 93% Španielov a 72% obyvateľov USA je presvedčených o bezpečnosti meny v budúcnosti. Autor článku dodáva: „Štvrtinu svetových menových rezerv po celom svete tvorí práve euro, ktoré sa tak stalo silným rivalom amerického dolára.“

Euro je taktiež vnímané ako vyjadrenie „sily“ Európy. Nemecká kancelárka Angela Merkelová zahrnula do Berlínskej deklarácie aj nasledovnú vetu: „Spoločný trh a euro [nás] robia silnými.“

Akokoľvek, ak bude chcieť euro v dlhodobej perspektíve naďalej posilňovať, všetky nové členské krajiny EÚ by mali začať silne uvažovať o jeho čím skoršom zavedení. Nils aus dem Moore argumentuje, že „euro môže získať svoju plnú silu len vtedy, ak sa budú eurozóna a spoločný trh identicky prekrývať.“ Argumentuje, že bez tohto zmyslu pre perspektívu bude mať euro rovnaký osud ako „Esperanto“ a môže sa stať skôr znakom rozdelenia ako symbolom jednoty Únie.


Plné znenie článku v anglickom jazyku nájdete na tejto linke.