Český a slovenský parlament po Lisabonskej zmluve

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

"Cieľom projektu bolo zmapovať súčasnú prax prejednávania európskych otázok v štyroch parlamentoch členských štátov EÚ. V Českej republike, na Slovensku, v Poľsku a v Spolkovej republike Nemecko, a analyzovať, do akej miery sú zákonodárne zbory týchto krajín pripravené na zmeny, ktoré v postavení ich parlamentu prináša Lisabonská zmluva.

Rola národných parlamentov je po prijatí Lisabonskej zmluvy posilnená predovšetkým zavedením takzvanej predbežnej kontroly zásady subsidiarity, ktorá umožňuje určitému počtu parlamentných komôr v EÚ vyvinúť tlak na Európsku komisiu k jej opätovnému posúdeniu svojho legislatívneho návrhu a zároveň otvára možnosť k priamemu podaniu žaloby o neplatnosť na Súdny dvor EÚ. Zároveň ale Lisabonská zmluva zavádza zjednodušené postupy pre zmenu zriaďovacích zmlúv, tzv. dynamické klauzuly, ktoré majú potenciál obmedziť rolu národných parlamentov pri prejednávaní budúcich zmlúv. V rámci projektu sme teda taktiež skúmali do akej miery sa parlamenty v uvedených krajinách pripravili na tieto konkrétne zmeny.

Táto publikácia obsahuje štúdiu, analyzujúcu situáciu v dvoch skúmaných krajinách – v Českej republike a na Slovensku, ktoré spracoval Institut pri evropskou politiku EUROPEUM."

Publikáciu nájdete na tejto linke