Čo prinesie Rakúske predsedníctvo

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

 

Neúspešné referendá o Ústave a rastúci skepticizmus k ďalšiemu rozširovaniu EÚ naštartovali v Komisii proces prehodnocovania postojov a politík. Exekutíva EÚ chce začať, v spolupráci s občanmi, novú komunikačnú politiku. Štartom má byť Biela kniha prezentovaná komisárkou Margot Wallström. Na stole sú aj návrhy Komisie pre pristúpenie Bulharska a Rumunska – 1. január 2007 alebo 2008. Rakúsko tiež žiada jasnejšiu stratégiu EÚ voči Západnému Balkánu.

S cieľom dať „perióde reflexie“ o ďalšom smerovaní EÚ viac obsahu plánuje Rakúske predsedníctvo obnovenie diskusií o budúcnosti Ústavnej zmluvy EÚ.

V kontexte politiky zvyšovania konkurencieschopnosti a skvalitňovania trhu práce bude najdôležitejším bodom smernica o službách. Počas Rakúskeho predsedníctva má byť dobudovaný voľný pohyb služieb. Smernica o službách je tiež dôležitou časťou Lisabonskej stratégie, ktorá bude hlavnou časťou agendy marcového summitu. Rakúsko chce okrem toho uzatvoriť rokovania o smernici o pracovnom čase.

Na pozadí nedávnej plynovej krízy medzi Ruskom a Ukrajinou chce Rakúske predsedníctvo zlepšiť podporu využívania obnoviteľných zdrojov a efektívneho využívania energie. Preto je prijatie Siedmeho rámcového programu (FP7) pre vedu a výskum pre inštitúcie Únie jednou z najdôležitejších otázok.


Chistophe Leclerq je zakladateľom a vydavateľom portálu EurActiv.com

Kristina Weich Hondrila je koordinátorkou nemeckej verzie portálu EurActiv.com

Plnú verziu článku nájdete v nemeckom jazyku na tejto linke.