#DataEU: Slovensko a Európska únia v dátach

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

dataEU

Infografiky zhrnuté v tejto publikácii boli uverejnené počas roku 2019 na EURACTIV Slovensko v rámci projektu #DataEU, realizovaného v spolupráci so Zastúpením Európskej komisie na Slovensku.

Tematicky sa venujú zloženiu a fungovaniu Európskej komisie, ekonomike, životnému prostrediu, vzdelávaniu a inováciám, sociálnym podmienkam, oblasti spravodlivosti a vnútra, kultúre a životnému štýlu.

Výber tém nie je náhodný, zobrazujú niekoľko dôležitých aspektov členstva Slovenska v Európskej únii. Členstva, ktoré otvára množstvo príležitostí, no ich využitie (či premeškanie) je najmä v rukách členských krajín.

Publikácia je dostupná na stiahnutie vo formáte PDF: