Demokratizácia európskej demokracie

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

research and policy group notre europe, rpgne

 

Výmena názorov medzi občanmi je nevyhnutnou pre demokratický proces, či už prostredníctvom zástupcov, alebo „priamym“ či „participatívnym“ prístupom. Pokiaľ ide o Európsku úniu, spôsob cezhraničnej výmeny názorov sa ešte len musí vyvinúť. V tomto kontexte boli vytvorené nové prístupy „občianskeho dialógu“. Ani tieto inovatívne prístupy však negarantujú kvalitnú verejnú debatu. Umožňuje, na základe dostupných a vyvážených informácií, čo najširšiemu a najrozmanitejšiemu segmentu občanov formovať a vyjadrovať osobný názor?


Celý text analýzy nájdete v anglickom jazyku na tejto linke.