Digitálna reforma môže byť pre EÚ novým uhlím a oceľou

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

FOTO: Európska komisia

Steven Tas je výkonným predsedom a Lise Fuhr generálnou riaditeľkou združenia ETNO, ktoré v Európe zastupuje telekomunikačných operátorov.

Čo ak by zákon, o ktorom by ste to nečakali, zachránil Európsku úniu? Európsky parlament a členské štáty v súčasnosti skúmajú tzv. Kódex o elektronickej komunikácii, ktorý je reformou telekomunikačného nariadenia EÚ a stanovuje nové pravidlá pre rozvoj budúcich digitálnych sietí a služieb. V čase, keď čelíme historickým výzvam, môže práve vízia jednotného európskeho digitálneho trhu posilniť dôveru a prispieť k zlepšeniu politickej klímy, cez podporu rastu, tvorby pracovných miest a sociálnej súdržnosti.

Digitálna reforma by sa však mohla čoskoro zaseknúť v bruselských kompromisoch. Vyzývame preto členov Európskeho parlamentu a vlády členských štátov EÚ, aby pro-investičný duch zákona ochránili.

Hospodárska súťaž verzus regulácie

Európa chce super rýchle pripojenie 5G. Problémom je ale reforma úpravy frekvenčného spektra, ktorá je pre túto ambíciu kľúčová. V čase, keď sa celý svet chystá rozbehnúť nové štandardy pre pevné a mobilné pripojenie, väčšina európskych vlád členských štátov EÚ návrh nariadenia o spektre odmieta. Znamená to, že od telekomunikačných operátorov očakávajú, že budú poskytovať pripojenie v rýchlosti 5G, no odmietajú im k tomu sprostredkovať nástroje.

https://euractiv.sk/clanky/informacna-spolocnost/eu-v-roku-2017-jednotny-digitalny-trh/

Medzi ne patria napríklad licencie s dlhšou dobou platnosti, či včasné priradenie väčšieho frekvenčného spektra pre mobilné siete. Žiaľ, dokonca aj inštitúcie, ktoré tradične podporovali ambiciózny prístup Komisie k rozširovaniu spektra – ako Európsky parlament – stále viac poľavujú.

Európe rovnako chýbajú optické siete, no regulácie tu dostávajú prednosť pred hospodárskou súťažou a znášaním rizika podniakania. Mnohí v Bruseli si v skutočnosti myslia, že oba pojmy sú vlastne synonymami.

Komunita investorov už roky hovorí jediné: investície stúpnu, keď budú mať obchodné dohody prednosť pred regulovanými riešeniami, keď bude regulácia sietí technologicky neutrálna, a keď tento spôsob motivuje všetky investičné modely. Súťaž by mala vyústiť do investičných pretekov.

Investície bez zdĺhavej rétoriky

Príliš veľa hlasov v bruselskej debate však stále uprednostňuje záujmy spoločností, ktoré sa usilujú o prístup k sieťam, namiesto sledovania širšieho záujmu spotrebiteľov. Uprednostňovanie predajcov znamená brániť obchodný model, ktorý umelo udržiava nízke investície do sietí. Spotrebitelia chcú vysoko kvalitné širokopásmové pripojenie, aby mohli využívať väčšie množstvo digitálnych služieb – pomyslite len na pohodlie, ktoré ponúkajú mobilné peňaženky či elektronické doklady.

FOTO: TASR / DPA / Peter Steffen

Neberme nové služby občanom tým, že neporozumieme dnešnej historickej výzve. Musíme naštartovať masívne zavádzanie širokopásmového pripojenia, aby sme zabezpečili ich dostupnosť pre všetkých európskych občanov, a to nielen tých, ktorí žijú v bohatých mestských oblastiach severozápadnej Európy.

Európa si žiada inovácie, no nová legislatíva ich môže dusiť. Mnohí v Bruseli uznávajú, že európske start-upy a fungujúce podniky majú skvelé nápady. Avšak priepasť, oddeľujúca Európu od zvyšku sveta v technológiách a digitálnych investíciách, zostáva priveľká. Brusel často hovorí o inováciách, no zákonodarcovia podliehajú pokušeniu nadmernej regulácie digitálnych služieb.

Staronové regulácie

V Kódexe elektronických komunikácií sa udržujú sektorovo špecifické regulácie telekomunikačných operátorov a rozširujú niektoré ich časti aj na technologické firmy. Týmto návrhom Komisia úmyselne zabúda na mnohé aspekty, ktorými sa už zaoberala vo všeobecných právnych predpisoch, napríklad v smernici o právach spotrebiteľov.

To isté platí aj pre ochranu súkromia: už teraz máme k dispozícii všeobecnú úpravu ochrany údajov, ktorá pre občanov stanovuje pevné záruky. Avšak novonavrhované nariadenia obnovujú nástroje, ktoré budú špecifické pre jednotlivé odvetvia. Táto situácia obmedzuje v prvom rade schopnosť telekomunikačných firiem zlepšovať spotrebiteľské služby.

Vo veku technologických gigantov a globálnej konkurencie môže byť digitálny trh novým európskym uhlím a oceľou. Už druhýkrát v histórii môžeme opäť začať s európskym projektom a podnietiť tak spoločenský rozvoj, ktorého výsledkom bude viac príležitostí pre občanov, väčší hospodársky rast a väčší spotrebiteľský výber.

Komplexný obraz situácie nemôžeme nechať utopiť v tradičnom bruselskom kompromise. Popri všetkých hlasoch, ktoré zaznievajú – vrátane toho nášho –  žiadame politikov EÚ, aby mali stále na zreteli cieľ a výsledok. Európa má šancu byť lídrom, no regulácie by mali odrážať politické ciele.