Etika, akcia a perspektíva oživenia Európy

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

 

V článku, na ktorom sa autorsky spolupodieľali bývalý predseda Komisie Jacques Delors a bývalý poslanec Európskeho parlamentu Philippe Herzog, ktorý je v súčasnosti predsedom Confrontations Europe si autori vymieňajú názory na tému znovuoživenia Európy, ktorá je predmetom poslednej Herzogovej knihy.

V poslednej politickej eseji P. Herzoga s názvom „Cestovanie s nádejou. Etika, akcia a perspektíva znovuoživenia Európy” autor vyzýva Francúzov a ostatných Európanov na sebaspytovanie. Podľa neho by Únia nemala slúžiť ako alibi pre našu neschopnosť, kým treba robiť základné reformy v sociálnej sfére a v systéme štátu. Verí, že sa ešte musíme učiť ako jednať s ostatnými s cieľom priniesť do Francúzska a do Európy späť farbu a zaistiť konkrétne perspektívy pre Európu: originálny projekt ekonomického a sociálneho rozvoja a multinárodnú demokraciu založenú na občianskej participácii.

Plné znenie dialógu, ktorý spolu vedú Philippe Herzog a Jacques Delors je vo francúzskom jazyku dostupný na tejto linke.