EÚ bude schopná konať v OSN efektívnejšie

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

Tento komentár napísal Eberhardom Rheinom, bývalý predstaviteľ Európskej komisie pre externé vzťahy a lektor ekonomických politík na maltézskej Stredomorskej akadémii pre štúdium diplomacie.

„OSN povolila reprezentácii EÚ zúčastňovať sa debát Valného zhromaždenia a v mene EÚ vyjadrovať ústne alebo pozmeňujúce návrhy. Toto rozhodnutie prichádza po ôsmich mesiacoch intenzívnych vyjednávaní s ostatnými členskými štátmi OSN, hlavne s krajinami Karibského spoločného trhu. Jedného dňa sa ukáže, že to bol medzník v histórií OSN.

Bez toho, že by sa menila základná podstata OSN ako medzivládnej organizácie združujúcej okolo 200 suverénnych štátov alebo status EÚ ako pozorovateľa, táto zmena dovoľuje EÚ hovoriť jednotným hlasom kedykoľvek si to bude priať.

Táto možnosť poskytne EÚ väčšiu viditeľnosť na globálnej scéne a posunie ju k väčšej koherencii: ktorýkoľvek zastupiteľ EÚ, nech už je jeho hodnosť akákoľvek, bude schopný zasiahnuť až po tom, čo členské štáty tak povediac „zladia svoje husle“.

Ak to bude úspešné, táto vymoženosť podporí ďalšie regionálne organizácie s externými kompetenciami, ako napr. ASEAN, Africkú úniu alebo GCC, aby žiadali o rovnaké privilégiá. To by v krátkom čase zjednodušilo debaty v OSN. Počet intervencií bude klesať akonáhle si krajiny OSN uvedomia, že bude pre ne efektívnejšie prezentovať koordinované postoje. Práca OSN sa stane stimulujúcejšou a produktívnejšou.

Okrem zjednodušenia vnútorných rozhodovacích procedúr EÚ, ako generalizovanie spolurozhodovacej procedúry, Lisabonská zmluva sa nakoniec môže jedného dňa ukázať ako katalyzátor pre efektívnejšiu globálnu vládu. Niečo, čo bude ľudstvo v najbližších desaťročiach zúfalo potrebovať.