EÚ: Identita, dôvera a zahraničná politika v multipolárnom svete

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

Spencer v prejave pri príležitosti 50. výročia podpisu Rímskych zmlúv popisuje príbeh založenia „európskych hodnôt,“ ktoré nahradili francúzsko-nemeckú rivalitu, príbeh Lotrinska, ale aj nedávny príbeh Červenej armády a východných hraníc.

Európa roku 2007 – „neporušená a slobodná“ s výnimkou Západného Balkánu – je podľa autora taktiež ďalším príbehom. Výkonný riaditeľ ECPA tvrdí, že Európa čím ďalej, tým viac využíva svoju zahraničnú politiku ako prirodzené rozšírenie metód európskeho federalizmu. Takýto federalizmus chápe ako mix zmlúv a cieľov. Podľa neho je v súčasnom centre európskej pozornosti zahraničná energetická politika, klimatické zmeny a odpoveď na Islam.

V závere Spencer upozorňuje, že „EÚ zostáva ponorená do dôsledkov Ústavnej zmluvy. Potrebuje nový silný príbeh, aby opätovne získala svoju energiu, ale potrebuje aj novú verziu Zmluvy, hoci aj pozbierané „čerešne z torty,“ aby sa posunula vpred v oblasti svojej zahraničnej politiky.“


Kompletný text príhovoru autora na Pittsburgh University Center for European Excellence nájdete na tejto linke.