EÚ po Reformnej zmluve

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

Hoci je zmluva „ďalším krokom v legislatívnom procese“, nepredstavuje žiadny zásadný prelom v európskej integrácii. Napriek tomu je politický proces, ktorý viedol k zmluve plný „lekcií“ pre budúcnosť, konštatuje autor. Tvrdí, že zvlášť pre tých, ktorí boli zaangažovaní v Konvente, ktorý navrhol Ústavnú zmluvu bude Reformná zmluva sklamaním, pretože mnoho z práce Konventu vyšlo nazmar.

Reformná zmluva je podľa analýzy dôkazom správnosti názoru niektorých európskych lídrov, že dôvera v EÚ „bola podkopaná inštitucionálnymi debatami, ktoré samy o sebe neboli dôležité“.

Vývoj podľa autora ukázal, že v budúcnosti bude pre EÚ veľmi tažké napredovať s intergráciou inak, než zvyšovaním počtu inštitúcií, pričom sa môže stať, že metóda hľadania najmenšieho spoločného menovateľa bude jedinou cestou ako dosiahnuť „ratifikovateľné dohody“.

Štáty, ktoré si želali ísť v inštitucionálnej integráci ešte ďalej než bola definovaná v Ústavnej zmluve, prevdepodobne nebudú schopné v nasledujúcich rokoch svoje plány realizovať bez toho, aby sa vzkriesilo ustanovenie Reformnej zmluvy o posilnenej spolupráci (enhanced cooperation).

Autor sa domnieva, že prekážky takejto úpravy vzťahov sú „impozantné“ a špekuluje, že krajiny, ktoré sú zástancami pokračovania integrácie sa uspokoja s „najväčším môžným využitím Schengenského priestoru, súdnej spolupráce, spolupráce vo vnútorných veciach a v rámci eurozóny, čo sú zároveň všetko oblasti ponúkajúce „integračné momentum“ a obmedzujúce pôsobenie Veľkej Británie je v nich minimálne.  

Analýza upozorňuje na „rastúce sebavedomie“ európských politík v oblasti životného prostredia, obchodu a energetiky.

Autor uzatvára analýzu s konštatovaním, že „tí, ktorí dúfali, že holandské a francúzske referendá v roku 2005 budú znamenať koniec integračného procesu… sa nedočkajú toho, že ich nádeje budú potvrdené realitou nadchádzajúcich rokov“.


Originál analýzy v anglickom jazyku nájdete na tejto linke