EÚ v roku 2007 – všetko alebo nič

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

Na Nemecko ako predsedajúci štát EÚ sú kladené vysoké nároky. Dokazuje to sumár tém, ktorými sa počas svojho predsedníctva bude zaoberať. Spomedzi nich môžeme spomenúť otázku osudu ústavnej zmluvy, diskusiu o absorbčnej kapacite, Európsku energetickú politiku, budúcnosť Západného Balkánu a vzťahy s Ruskom, ako aj pristúpenie k ekonomickým reformám v rámci Lisabonskej stratégie.

V súvislosti s ústavnou zmluvou aj samotné členské štáty priznávajú, že Nemecko sa bude musieť pohybovať na veľmi tenkom ľade. Nemecku sťažia pozíciu aj prebiehajúce zmeny na kľúčových postoch vo viacerých európskych štátoch.

Práve úspešné popasovanie sa s touto neľahkou úlohou môže Nemecku priniesť uznanie zo strany ostatných členských štátov. Opačný priebeh však bude posudzovaný ako jeho zlyhanie. Rozhodujúcim faktorom pri vyjednávaniach o ústavnej zmluve je dnes fakt, že jej pôvodný text je pre členské štáty prijateľný ako východisko pre ďalšie rokovania.

Autori vidia “okno príležitostí” v období medzi nemeckým a francúzskym predsedníctvom. Nemecko očakáva zo strany členských štátov maximálnu mieru flexibility a ako test jej poslúži príprava Berlínskej deklarácie pri príležitosti 50. výročia podpísania Rímskych zmlúv, ktorej nosnou témou majú byť občania EÚ.

V súvislosti s procesom rozširovania sa autori publikácie domnievajú, že budúce možné členstvo krajín Západného Balkánu v Európskej únii má sľubný základ aj napriek chýbajúcemu časovému plánu.

Medzi dôležité témy patrí energetická bezpečnosť. Mnohé členské štáty si však neželajú, aby EÚ zasahovala do tejto oblasti na národnej úrovni.

Zaujímavým poznatkom je, že na rozdiel od starých členských štátov, tie nové prikladajú veľký význam postaveniu vzťahov s Ruskou federáciou na spoločných európskych hodnotách.


Kompletné znenie EU-25/27 Watch si môžete v anglickom jazyku prečítať na tejto linke.