Európa potrebuje mechanizmus včasného varovania

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

europe´s world

 

Európska únia dynamicky rastie a jej atraktívnosť pre kandidátske krajiny sa nijako nezmenšuje. Na druhej strane sa stala svedkom odmietnutia projektu Európskej ústavy a poklesu podory medzi vlastnými občanmi, ktorí to viacnásobne vyjadrili v prieskumoch verejnej mienky.

Edmund Stoiber, kancelár spolkovej republiky Bavorsko identifikuje niekoľko dôvodov tohto vývoja. Jedným z nich je pravdepodobne slabá znalosť a informovanosť o záležitostiach Európskej únie. Dôležitú úlohu hrá aj rozširovanie, nárast regulácií a bruselská byrokracia. Európania tu pre seba nevidia žiadnu pridanú hodnotu. Vnímajú len nadmerné regulovanie, zbytočnú byrokraciu a zvýšené náklady.

Autor vidí možné riešenie v dôslednom dodržiavaní princípu subsidiarity a v zlepšení legislatívy na európskej úrovni.

Plné znenie analýzy nájdete v anglickom jazyku na tejto linke.