Európska komisia 2004-2009: politicky oslabená inštitúcia?

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

European Policy Institutes Network (EPIN)

Z pohľadu členských krajín „sa ukazuje obraz Európskej komisie, ktorá sa stala politicky slabšou v porovnaní s inými inštitúciami, i Úniou ako celkom“, tvrdí správa. Podľa EPIN prevláda v obraz, že Komisia už nie je inštitúciou presadzujúcou „vyšší štandard záujmov Spoločenstva“.

Zo správy ďalej vyplýva, že o spoločnom kompromisnom postoji členských krajín sa „už viac nerozhoduje v Rade“, pretože Komisia sa snaží predvídať postoje krajín a zapracovať ich do návrhov už v skorších fázach, v príprave.

Podľa EPIN sa však príliš nakláňa na stranu veľkých členov, na úkor malých krajín. „Najväčším zlyhaním“ Komisie je podľa správy neschopnosť  predvídať a reagovať na finančnú a hospodársku krízu. Jej konanie bolo väčšinou vnímané ako „príliš málo, príliš neskoro“.

Na záver však správa predsa vyberá pozitívny bod – najviac oceňovanou iniciatívou európskej exekutívy je energeticko-klimatický balík.

Celú správu v anglickom jazyku nájdete na tejto linke.