Európska občianska iniciatíva neposilnila demokraciu v EÚ

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

Zdroj: European union, 2012

Európska občianska iniciatíva (ECI) – právo občanov iniciovať prijatie legislatívy na európskej úrovni – začala fungovať pred piatimi rokmi. Odvtedy sa podarilo zozbierať potrebný milión podpisov pod tri kampane – v žiadnom z prípadov však Európska komisia nakoniec požadovaný legislatívny návrh nepredložila.

Podporovatelia ECI v nej videli inovatívny nástroj na podporu nadnárodnej demokracie. Niektorí dokonca dúfali, že pomôže prekonať „demokratický deficit“ na európskej úrovni.

Podľa Manésa Weisskirchera z Inštitútu európskej univerzity vo Florencii je však ECI neúspechom. Prvý pokus o získanie milióna podpisov, a minimálnej podpory v štvrtine (siedmych) členských štátoch, skončil neúspechom. Kampaň Fraternité 2020 požadovala zlepšenie prostriedkov na podporu mobility. Získala však len 70 000 podpisov.

Za päť rokov sa pokúsilo zaregistrovať 63 iniciatív. Dvadsať z nich Komisia odmietla ako nespadajúce pod jej kompetenciu, teda neplatné. Zo zvyšných 43 nedokázalo získať ostatok podpisov 32, osem je ich stále otvorených.

Požiadavky na dostatočnú podporu tak zatiaľ splnili len tri kampane: Right2Water (požadovala, aby bola dodávka vody definovaná ako verejná služba, ktorú nemožno privatizovať), Jeden z nás (zákaz financovania výskumu na kmeňových bunkách, a financovania organizácií podporujúcich umelé prerušenie tehotenstva), a Zastavte vivisekciu (zákaz pokusov na zvieratách).

Vo všetkých prípadoch však Komisia neprišla s legislatívnym návrhom, ktorý požadovali.

Silné reakcie vyvolal pokus o iniciatívu, ktorá mala zastaviť dohody CETA a TTIP. Podľa organizátorov kampane STOP TTIP mala „Európska komisia odporučiť Rade, aby jej vzala negociačný mandát pre Transatlantickú dohodu o obchode a investíciách (TTIP), a aby neuzavrela Širokú hospodársku a obchodnú dohodu (CETA)“.

Komisia iniciatívu odmietla ako nespadajúcu pod jej kompetencie. Podľa organizátorov to bolo politicky motivované rozhodnutie, ktoré napadli na Súdnom dvore. O žalobe sa stále rozhoduje.

Ťažkosti z presadením návrhov cez ECI viedli k poklesu záujmu. V 2012 bolo registrovaných 16 iniciatív, v 2015 päť, minulý rok len tri. V tomto roku to boli zatiaľ 4 kampane.

Celý komentár nájdete na EUROPP, na stránkach London School of Economics.