Európska odpoveď na koronavírus, ktorá by dokázala, že Únia je skutočným spoločenstvom so spoločnou budúcnosťou

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

Európski lídri počas telekonferenčného rokovania s predsedom Európskej rady Charlesom Michelom k situácii s koronavírusom, COVID-19, 10. marca 2020. [EPA-EFE/Stephanie Lecocq]

Výzva osobností k tomu, ako by mala EÚ konať a ako by sa mala zmeniť v reakcii na epidémiu.

My, európski občania, chápeme, že Covid-19 je spoločnou hrozbou, ktorá môže jednej krajine ublížiť viac ako inej. Nakoniec nás však poškodí všetkých a môže mať na náš každodenný život a hospodárstvo podobný dopad ako vojna.

My, európski občania, sme touto hrozbou znepokojení; ešte viac sme však znepokojení nejednotnosťou, sebectvom a sebazničujúcou krátkozrakosťou rôznych nekoordinovaných národných reakcií. Tie vychádzajú aj z nedostatočnej predvídavosti našich národných lídrov, ktorí predstierajú, že nevedia, že naša vzájomná závislosť si vyžaduje jednotnú európsku odpoveď s prísnymi opatreniami pre zabránenie pandémii a plán Únie na opätovné oživenie európskeho hospodárstva.

My, európski občania, odsudzujeme, že súčasná EÚ je neúplná Res Publica s malými kompetenciami a právomocami na zvládnutie pandémie a je nedostatočne vybavená na to, aby mohla čeliť tejto výzve. Vítame včasné rozhodnutie Komisie poskytnúť 25 miliárd eur a finančnú flexibilitu na zvládnutie tejto hrozby. Možno je to maximum, čo môže spraviť ale stále to nie je dosť.

Vyzývame Európsku komisiu a Európsky parlament, aby navrhli a aby vlády jednotlivých štátov prijali (počnúc stretnutím euroskupiny v pondelok 16. marca a nasledujúcou mimoriadnym zasadnutím Európskej rady, ktorá sa má zvolať), nasledujúce naliehavé opatrenia s využitím článku Lisabonskej zmluvy (“passerelle”) a zjednodušený postup revízie zakladajúcich zmlúv:

  1. Definovať zachovanie verejného zdravia aj vo vzťahu k epidémiám ako súbežnú právomoc Únie, ktorá podlieha riadnemu legislatívnemu postupu, a poskytnúť Komisii mimoriadne právomoci koordinovať reakciu na epidémie ako majú federálne vlády.
  2. Rozšíriť rozsah pôsobnosti Európskeho mechanizmu pre stabilitu pre účel financovania okamžitého posilnenia európskych a vnútroštátnych systémov zdravotníctva s cieľom vyrovnať sa s pandémiami, ktoré ohrozujú životy európskych občanov a tým aj hospodársku a finančnú stabilitu EÚ.
  3. Zrušiť ustanovenia o povinne vyrovnanom rozpočte EÚ a vytvoriť EU Safe Asset, na financovanie plánu celej Únie na podporu jej hospodárskej obnovy a sociálnej súdržnosti počas mimoriadnej situácie a po nej.
  4. Presunúť fiškálne otázky pod riadny legislatívny postup a poskytnúť Únii fiškálne právomoci na prijatie nových vlastných zdrojov – napríklad uhlíkovú daň (a uhlíkové clo), digitálnej dane, dane z finančných transakcií – na financovanie rozpočtu Únie (alebo rozpočtový nástroj eurozóny, ak by bolo možné rozhodnutie dosiahnuť iba na jej úrovni).
  5. Okamžite schváliť nasledujúci viacročný finančný rámec, ktorým sa na základe súčasnej štruktúry rozpočtového financovania zvyšuje rozpočet na najmenej 1,3 % HDP EÚ, ako to požaduje Európsky parlament; a s cieľom dosiahnuť 2 % s novými vlastnými zdrojmi na zabezpečenie poskytovania dôležitých verejných statkov v celej EÚ.
  6. Premýšľať o plánovanej Konferencii o budúcnosti Európy ako o plnohodnotnom európskom konvente o návrhu novej ústavnej zmluvy medzi občanmi EÚ a členskými štátmi.

My, európski občania, sme presvedčení, že toto je pre EÚ rozhodujúca hodina. Reakcia na túto krízu bude roky formovať sociálne vnímanie Únie. Toto je čas, aby sme dokázali, že EÚ je spoločenstvom hodnôt so spoločným osudom, záchrana pre svojich občanov a členské štáty tvárou v tvár turbulentnému svetu s politickými, ekonomickými a zdravotnými hrozbami. Je čas na odvážne spoločné kroky a na prekonanie strachu. Je čas na európsku jednotu, nie na národ.

This appeal has been signed by more than 450 pro-European personalities across Europe representing academia, civil society, business community, and institutions.

Túto výzvu podpísalo viac ako 450 proeurópskych osobností z akademickej sféry, občianskej spoločnosti, podnikateľov alebo zástupcov inštitúcií. Verejnosť ju môže podpísať na www.cesue.eu.