Európska reformná zmluva: ľahšie podpísať ako ratifikovať?

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

Keďže ratifikačný proces európskej reformnej zmluvy by sa mal spustiť už o niekoľko mesiacov, vlády by mali podľa autorky otvoriť hlbšiu diskusiu o zmluve už teraz a čeliť tak potenciálnym problémom s predstihom.

Podľa autorky hrozia viaceré nebezpečenstvá ešte v rámci prijímacieho procesu zmluvy a dodržania časového rámca podpisu európskej reformnej zmluvy, ku ktorému by malo dôjsť na Európskom summite v Lisabone 18. až 19. októbra tohto roka. Najväčším strašiakom európskej reformnej zmluvy však zostáva samotný proces jej ratifikácie v jednotlivých členských štátoch EÚ.

Autorka nepredpokladá žiadne problémy v ratifikačnom procese v Nemecku, Taliansku, Grécku, Maďarsku, Švédsku, Litve, Lotyšsku, Slovinsku, Estónsku, Cypre a Malte, keďže tieto krajiny by mali zmluvu ratifikovať absolútnou alebo dokonca len jednoduchou väčšinou v parlamente. Rakúsko a Fínsko by ju mali ratifikovať potrebnou dvojtretinovou väčšinou v parlamente, zatiaľ čo autorka predpokladá problémy pri rovnakom systéme ratifikácie v Poľsku a Belgicku.

Problematická je podľa autorky aj situácia vo Francúzsku, Slovensku a Česku, kde je na ratifikáciu potrebná trojpätinová väčšina v parlamente. Francúzsky prezident Nicolas Sarkozy podľa autorky odolá tlaku a nevyhlási referendum v tejto veci. Vypísanie referenda o európskej reformnej zmluve však autorka naopak očakáva vo Veľkej Británii, Holandsku, Česku, Portugalsku a Dánsku, pričom Veľká Británia je podľa nej krajinou, kde môže zaznieť „nie“.

Zo správy vyplýva, že k úspešnému vstúpeniu do platnosti novej reformnej európskej zmluvy zostáva ešte prekonať veľa prekážok. Každé vyhlásenie referenda o ratifikácii európskej reformnej zmluvy sa pritom pre ňu môže stať osudovým. Vlády jednotlivých členských štátov by preto mali vyvíjať väčšiu aktivitu na získanie podpory zo strany parlamentu, či samotných občanov.


Úplné znenie analýzy v anglickom jazyku môžete nájsť na tejto linke.