Európska republika – reflexie o politickej ekonómii a budúcej ústave

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

 

Európska republika ponúka reflexie na politickú ekonómiu budúcej európskej ústavy. Všíma si predovšetkým nestály mix ekonomických a monetárnych politík, ktorý je používaný na rozvoj štruktúry európskej integrácie. Skúma otázky fiškálneho federalizmu a subsidiarity, dávajúc do kontrastu dobrovoľnú koordináciu politík s prípadom európskej vlády. Do rovnováhy tiež kladie požiadavky Paktu rastu a stability so zárodkami konsenzuálnych základov európskej úlohy v sociálnej sfére.

Európska republika je súčasťou širšieho projektu realizovaného Bertelsmanovou nadáciou v spolupráci s Centrom pre výskum aplikovanej politiky na Mníchovskej univerzite ,ktorý sa zaoberá dopadmi Európskej menovej únie (EMU). Tento širší projekt, nazvaný Následky Eura, sa zameriava na vypracovanie strategických konceptov pre modelovanie európskeho politického systému, ktorý by bol schopný prežiť zmeny a riziká spojené so spoločnou menou. Krátko i dlhodobé následky zavedenia eura musia byť v tejto súvislosti skúmané v kontexte vytvárania EÚ založenej na slobode, solidarite a rovnako tak ekonomickom úspechu.

S EMU sa Európska únia pohla o ďalší krok k ešte užšiemu zväzku. Zavedenie spoločnej meny znamená vytvorenie spoločnej menovej politiky, na ktorú dozerá výlučne Európska centrálna banka (ECB). To prehlbuje ekonomickú integráciu medzi štátmi v EMU a pravdepodobne vydláždi aj cestu pre politickú úniu v rámci EÚ. Prospekty ďalšej integrácie však musia byť skúmané vo svetle faktu, že zodpovednosť za fiškálnu a hospodársku politiku ostáva na národnej úrovni. Skúmanie cesty od EMU k politickej únii teda musí brať do úvahy celý rad aspektov, charakterom národných i supranárodných: inštitucionálnu a ústavnú štruktúru, mechanizmy európskeho hospodárstva, sociálny a fiškálny poriadok, praktické fungovanie EMU a rovnako tak globálne postavenie EÚ v monetárnej i politickej rovine.

Stefan Collignon je profesorom európskej politickej ekonómie na London School of Economics and Political Science (LSE)

Publikáciu je možné objednať si na stránke organizácie Federal Trust