Európska ústavná kríza a stratégia trpezlivosti

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

 

Aj napriek existencii veľkého množstva návrhov na riešenie ústavnej krízy pochádzajúcich z dielne najvýznamnejších európskych politikov, v celku návrhy nevytvorili jednotný balík; skôr sú výrazom bezradnosti. Táto analýza predstavuje systematický pohľad na navrhnuté možnosti riešenia. Z analýzy vyplýva, že všetky modely obsahujú riziko zlyhania. Tie, ktoré predpokladajú opätovné prerokovanie sú konfrontované s ešte väčšou nepravdepodobnosťou dosiahnutia očakávaných výsledkov vo forme ratifikácie. Autori v závere kladú dôraz na potrebu predĺženia obdobia reflexie, pokračovania ratifikačných procesov v tých krajinách, kde existujú parlamentné väčšiny schopné schválenia Ústavy a vyriešenia francúzskeho problému s Ústavou do roku 2007. Najlepšou stratégiou na dosiahnutie tohto cieľa je podľa autorov trpezlivosť. Krajiny, ktoré sa vyslovili v neprospech Ústavy by mali byť minimalizované členskými štátmi, ktoré Ústavu prijali, ešte pred tým, ako sa prijme konečné riešenie.

Plné znenie analýzy je dostupné v nemeckom jazyku na tejto linke.