Európski občania, je čas prebudiť sa!

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

eurofondy, operačné programy

(zdroj: Európska komisia)

Triumf populizmu v Británii a USA by mal byť budíčkom pre občanov, aby podporili ambicióznejší európsky projekt, píšu signatári Hnutia 9. mája.

Podobne ako brexit, víťazstvo Donalda Trumpa bolo veľkým prekvapením. Väčšina z nás verila, že rozum zvíťazí nad populistickými rečami.

No príčiny Trumpovho volebného víťazstva, podobne ako referenda o brexite, sú tie isté, ktoré poškodzujú európske demokracie: narastajúce nerovnosti, nedostatok pokroku v sociálnej oblasti, hrozba straty kultúrnej identity, posilnená strachom z masovej imigrácie, žiadna kontrola nad sociálnymi otázkami, rozpadávajúce sa vzdelávacie a kultúrne systémy, nedôvera voči ekonomickej elite konajúcej len vo vlastnom záujme, a verejné inštitúcie, vnímané ako nákladné a zbytočné.

Dôsledky pre Európanov sú v oboch prípadoch extrémne. Popri riziku dezintegrácie Európskej únie musíme čeliť ďalšiemu vzďaľovaniu sa USA a EÚ, ale aj koncu povojnového sveta postaveného na multilateralizme a benevolentnom líderstve USA. Novozvolený prezident to povedal jasne: Európania musia prebrať kontrolu nad svojou bezpečnosťou, politicky aj finančne. Len urýchľuje dynamiku, ktorá začala pred 27 rokmi pádom Berlínskeho múru.

Populisti na kontinente sa tešia z Trumpovho víťazstva rovnako, ako sa tešili z brexitu. A v najbližších niekoľkých mesiacoch sa uskutočnia dôležité hlasovania a voľby v Rakúsku, Taliansku, Francúzsku a Nemecku. Umiernené strany čelia všade hrozbám.

Preto musíme urgentne konať.

Ak sa my Európania rýchlo nepoučíme z týchto dôležitých udalostí, kolaps EÚ a marginalizácia našich hodnôt a záujmov – vo svete, kde budeme čoskoro tvoriť len 5 percent populácie, a v ktorom žiaden člen EÚ nebude členom G7 – bude neodvratný. Potom nebudeme mať silu byť vypočutí, garantovať bezpečnosť pred rastúcimi hrozbami prichádzajúcimi zo všetkých našich hraníc. Náš hospodársky záujem a naša pozícia na trhu – ako najsilnejšia exportná mocnosť sveta – bude ťažšie ubrániteľná voči rastúcim pokušeniam protekcionizmu. Naše volanie po udržateľnom raste nebude vypočuté. Náš sociálny model, založený na silných verejných službách, nebude udržateľný. Žiaden z členských štátov nemá, osamotene, kapacitu ponúknuť na tieto výzvy riešenia.

Preto je, viac než kedykoľvek predtým, urgentne dôležité získať prostriedky, ako obnoviť spojenie našich občanov s európskym projektom, a navrhnúť Európu budúcnosti. To je cieľom Hnutia 9. mája, vytvoreného občanmi a osobnosťami z rôznych oblastí života. Preto sme lídrom navrhli prijatie ambicióznej a pragmatickej cestovnej mapy, ktorej cieľom je ochrana občanov, konkrétne zlepšenie ich života, zníženie nerovností, a podpora inteligentného a spravodlivého rastu, ktorý vytvára inovácie a pracovné miesta.

Okrem iného navrhujeme vytvorenie programu Erazmus pre študentov stredných škôl, spojenie výskumných aktivít v oblasti obrany, okamžité zdvojnásobenie Junckerovho výskumného plánu, a odsúhlasenie nadnárodných kandidátnych listín pre budúce európske voľby.

No teraz potrebujeme väčšie ambície. Nastal čas na prijatie skutočnej európskej zahraničnej a bezpečnostnej politiky. EÚ sa musí chopiť svojej úlohy politickej sily, aby mala reálny vplyv na demokratický, kultúrny, sociálny, ekonomický a ekologický osud ľudstva.

Európsky summit, ktorý sa uskutoční v hlavnom meste Talianska 25. marca, pri príležitosti 60. výročia Rímskych zmlúv, musí byť príležitosťou na posilnenie demokracie ako takej, demokracie v Európe, rozvinutím nástrojov deliberatívnej demokracie, ktoré umožňujú občanom efektívne vytvárať práva a slobody 21. storočia. Bez tejto novej politickej iniciatívy zvíťazí zlý populizmus, ktorý už v minulosti spôsobil takmer úplné zničenie. Dejiny sa v detailoch menia, no výsledok by bol aj tentokrát katastrofálny.

Tento cieľ sa pomalí naplniť len v prípade, ak sa pre budúcnosť kontinentu podarí mobilizovať desiatky miliónov občanov, zdieľajúcich naše ambície. S týmto cieľom vytvoríme v januári 2017 kooperatívnu občiansku platformu. Aby bol náš spoločný hlas vypočutý, spustili sme občianske konventy na rôznych miestach Európy.

Ak chceš zmeniť Európu, pridaj sa k nám. Podpor podpisom našu cestovnú mapu na www.m9m.eu.