Európsky projekt bez plánu?

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

CEPS, logo

 

Európska rada zanechala podľa autorky analýzy niektoré hlavné otázky súvisiace s budúcnosťou EÚ nezodpovedané.

Napríklad: „Bude pokračovať ratifikácia Ústavy? Ak je odpoveď áno, čo s prípadom Francúzska a Holandska? Ak nie, aké sú možné alternatívy?” Poukazuje na to, že rozhodnutie prijať dvojstupňový prístup, ktorý je kombináciou diskusií s jasným výsledkom je niečim, čo oslabili komentáre rakúskeho kancelára Wolfganga Schüssela: „neexistuje jednoznačný konsenzus ako to zabezpečiť”.

Fínske predsedníctvo je bez skutočného mandátu, čo sa týka problému riešenia Európskej ústavy, a to znamená, že záležitosťou sa bude môcť reálne zaoberať až nasledujúce Nemecké predsedníctvo. Podľa autorky sa Fínsko vzdalo myšlienky na Ústavu, aj keď riešenie jej problému malo vo svojej predbežnej agende. Zároveň však verí, že pokračujúca debata a konkrétne výsledky Fínskeho predsedníctva môžu významne prispieť k „vyriešeniu krízy”.

Hoci závery zo Summitu obsahujú niektoré veľmi konkrétne iniciatívy, autorka navrhuje niekoľko spôsobov na vyriešenie krízy pre obdobie nasledujúcich 6 mesiacov:

  • Oživenie diplomatickej služby EÚ – tvrdí, že toto je „kľúčová oblasť integrácie (pre) európskych občanov”, ktorá „môže ukázať ochotu EÚ pokračovať, zatiaľ čo bude demonštrovať pozitívne aspekty Ústavnej zmluvy”.
  • Schengenský informačný systémspoločná ochrana hraníc ako prístupy boja s terorizmom sú podľa jej slov pre toto Predsedníctvo „rozhodujúce”.

Konkrétne politické iniciatívy by však nemali úplne nahradiť diskusiu o Ústavnej zmluve.

  • EÚ sa stále nachádza v slepej uličke, z ktorej sa musí dostať.
  • Občania sú znepokojení takými oblasťami, akými sú zamestnanosť a sociálne veci, teda záležitosťami, v ktorých má „EÚ v súčasnosti primálo právomocí”.
  • Premenovanie Ústavy nie je riešenie.
  • Zistenia Eurobarometra stále poukazujú na popularitu myšlienky Európskej ústavy.

Plné znenie analýzy je dostupné v anglickom jazyku na tejto linke.