Fiškálny pakt: Liek, ktorý možno zabije pacienta

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

Nová medzinárodná zmluva medzi väčšinou členských krajín EÚ – Zmluva o stabilite, koordinácii a radení v Hospodárskej a menovej únii – sa zrodila 30. januára. Malo ju prijať 27 lídrov, avšak dvaja ju odmietli, aspoň nateraz. Zrod prebehol za zatvorenými dverami, žiadny zo zástupcov európskeho ľudu sa v miestnosti nemohol nachádzať.

Teraz 25 členských štátov pristúpi na dlhú a tŕnistú cestu ratifikácie v národných inštitúciách.

Avšak táto zmluva, narozdiel od bežného úniového ratifikačného procesu, vstúpi do platnosti hneď ako ju schváli 12 krajín. Jej cieľom je zaviesť dlhodobú fiškálnu a finančnú stabilitu členských štátov, čo je považované za predpoklad pre rast. Mnohí poprední politici a ekonómovia však nahlas upozorňujú, že druhé nemožno generovať len prostredníctvom prvého. Napriek tomu jediná iniciatíva zameraná na podporu dopytu prišla zo strany predsedu Európskej komisie Josého Manuela Barrosu  realokovať prostriedky pôvodne určené na regionálne politiky. Hoci ide o vítanú iniciatívu, suma, o ktorej hovoríme jasne nebude stačiť na to, aby dala taký impulz európskej ekonomike, aký potrebuje.

Na žiadosť Nemecka sa rozhodnutia prijaté na summite týkali len prijímania strednodobých a dlhodobých úsporných opatrení. Zmluve sa hovorí fiškálny pakt, ale tento názov zavádza, vzhľadom na to, že opatrenia idú cestou znižovania výdavkov a reštriktívnych rozpočtov. Nepoložila základ žiadnej fiškálnej solidarity medzi členskými štátmi. Inými slovami, ak je krajina uväznená v klesajúcej špirále, neexistuje mechanizmus na transfer prostriedkov z krajín s prebytkom do krajín s deficitom. Miesto toho krajina má požiadať o pomoc Európsky stabilizačný mechanizmus, medzivládnu organizáciu. Eurozónu možno teda kvalifikovať ako menovú úniu, ale určite nie je fiškálnou úniou.

Treba poznamenať, že europoslanci, teda volení zástupcovia európskych občanov, sa tohto dramaticky dôležitého procesu nezúčastnili. Od začiatku krízy v roku 2008, každé predstierané riešenie od EFSF po tento fiškálny pakt, znižovali pozíciu Európskej komisie a konzistentne ignorovali Európsky parlament. Táto dynamika nepriniesla žiadne pozitívne výsledky. Kým kríza v roku 2008 bola vinou USA a finančných trhov, súčasná hospodárska kríza má korene v krokoch prijatých podľa francúzsko-nemeckej taktovky a nečinnosťou EÚ ako celku. Je preto znepokojujúce, že táto zmluva bude pokračovať v administrovaní medicíny, ktorá zrejme pacienta nakoniec zabije.

Skutočné európske riešenie vyžaduje viac ako riadenie, vyžaduje vládu. Francúzsko-nemecká taktovka sa ukázala ako neefektívna v precíznom riešení krízy, pretože národné záujmy boli dôležitejšie ako európske záujmy. Počas posledných rokov komunitárne inštitúcie boli zasa efektívne v dosahovaní spoločného záujmu, avšak neboli schopné ukázať nevyhnutné líderstvo.

Jedným spôsobom ako môže Európska komisia zastaviť tendenciu stať sa sekretariátom rady, je získať si legitimitu v očiach európskeho ľudu. Preto je nevyhnutné, aby ďalšie európske voľby neboli len o Európskom parlamente, ale aj o voľbách lídra európskej vlády a teda predsedu Európskej komisie. Keď sa stanoví takéto vodcovstvo bude možné vytvoriť primeraný európsky rozpočet, ministerstvo financií EÚ schopné nahradiť fiškálny pakt skutočnou fiškálnou úniou.

Táto medzivládna zmluva nerieši ani krátkodobé problémy, ani neprinesie riešenia dlhodobých problémov Európy. Napriek tomu môže ísť o prechodné riešenie v rámci snahy o vybudovanie skutočnej európskej vlády, ktorá by mohla vzísť z volieb nového zloženia Európskeho parlamentu o dva roky. Stále ostáva čas. Je však politická vôľa?